ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
[South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 240-242

SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİ'YE BAĞLI İNTRASEREBRAL KANAMALAR

Sevinç Aktan1, Canan Aykut1, Önder Us1
Marmara Üniv. Tıp Fak. Nöroloji AD

Serebral Amilod Anjiyopati (SAA), kortikal ve leptomeningeal arter ve arteriollerde, amiloid depolanması ile karakterize klinikopatolojik bir durumdur. Genellikle ileri yaşlarda ve demansı olan hastalarda görülür. Amiloid depolanma, damarların media ve adventisyası içindedir. Amiloid depolanma sonucu damar duvarında fibrinoid nekroz, küçük anevrizmal oluşumlar, sereb, infarkt ve intraserebral kanamalar oluşur. Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) ile tipik olarak yüzeyel yerleşimli, sınırları düzensiz, çevresi ödemli kanama görülür. Bu yazıda, BBT ile lober hematom saptanan, ileri yaşta, normotensif 5 hasta incelendi. Hastaların tümünde kognitif fonksiyon kaybı vardı.İleri yaşta, normotensif ve demansiel bulguları olan hastalarda intraserebral kanama nedenleri arasında SAA mutlaka gözönüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİ, İNTRASEREBRAL KANAMALAR

Sevinç Aktan, Canan Aykut, Önder Us. SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİ'YE BAĞLI İNTRASEREBRAL KANAMALAR. South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 240-242
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale