ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
[South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 223-225

ÇOCUKLARDAKİ EKSTRENSEK ASTMANIN İMMUNOTERAPİSİNDE EV TOZU AKARLARI (D.PTERONYSSİNUS, D.FARİNAE)'NIN SPESİFİK IGG4'LERLE DEĞERLENDİRİLMESİ (ÖN RAPOR)

Leyla Tural1, Mualla Ayyıldız1
Kartal Devlet Hastanesi Çocuk Alerjisi Kliniği

Astım bronşiyale tanısı konan 44 çocuk hastanın spesifik immunoterapisi yapıldı. Spesifik immunoterapi yapılan hastaların bu tedaviden in vitro olarak yararlandıklarını araştırmak için bir çalışma yapılmasına başlandı. İki yıl süreli ve altı aylık aralıklarla yapılan tetkiklerde tedavi sonucunu değerlendirmek amacıyla ev tozu akarlarından Dermatophoides Pteronyssinus (MI) ve dermatophoides Farinea (M2) gibi akarlara karşı blokan antikor olarak adlandırılan spesifik IgG4 değerleri araştırıldı. Bu çalışma sonunda spesifik immunoterapide spesifik IgG4 değerlerinin ilk altı ayda in vitro olarak yeterli bir değerlendirme olmadığı sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: ASTIM BRONŞİYALE, SPESİFİK İMMUNOTERAPİ, EV TOZU AKARLARI, SPESİFİK IGG4 DEĞERLERİ

Leyla Tural, Mualla Ayyıldız. ÇOCUKLARDAKİ EKSTRENSEK ASTMANIN İMMUNOTERAPİSİNDE EV TOZU AKARLARI (D.PTERONYSSİNUS, D.FARİNAE)'NIN SPESİFİK IGG4'LERLE DEĞERLENDİRİLMESİ (ÖN RAPOR). South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 223-225
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale