ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
[South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 229-233

POPLİTEAL KİSTLERİN İNCELENMESİNDE ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERİ

Muraz Üzel1, Muzaffer Yıldız1, Sırrı Aksu1, Ayhan Baran1, Nevzat Aydoğdu1, Mustafa Çetin1, Ekmel Yorgancıgil1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Ultrasonografi güvenilir, invaziv olmayan, çabucak yapılabilen, hastalar tarafından kolayca kabul edilen, iyonize edici ışın kullanılmayan, etkili ve diğer herhangi bir görüntüleme sistemi ile karşılaştırıldığında pahalı olmayan bir görüntüleme sistemidir. Kas-iskelet sistemine ait patolojilerin tanısında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ultrasonografinin popliteal mesafedeki şişliklerin değerlendirilmesinde kullanılması erken tanıya yardımcı olmaktadır. Alt ekstremitede popliteal kistler ve popliteal arter anevrizmalarının ayırıcı tanısında özellikle yararlanılmaktadır. 1990-1991 yılları arasında Kartal Devlet Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'ne başvuran 8 hasta ile ilgili bu çalışmada popliteal kistlerin değerlendirilmesinde ultrasonografinin uygulanışını gözden geçirdik. Bu konuda da ultrasonografinin, ayırıcı tanı ve tedavide oldukça etkili ve tercih edilebilecek bir yöntem olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: ULTRASONOGRAFİ, POPLİTEAL KİST

Muraz Üzel, Muzaffer Yıldız, Sırrı Aksu, Ayhan Baran, Nevzat Aydoğdu, Mustafa Çetin, Ekmel Yorgancıgil. POPLİTEAL KİSTLERİN İNCELENMESİNDE ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERİ. South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 229-233
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale