E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Minör travmanın neden olduğu renal anjiomyolipom rüptürü [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 95-98

Minör travmanın neden olduğu renal anjiomyolipom rüptürü

Ahmet Bora Gül1, Veli Sudutan1, Bülent Altunoluk2, Kemal Şekkeli3
1Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
3Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Kahramanmaraş

Anjiyomiyolipom matür yağ dokusu, düz kas hücre demetleri ve kalın duvarlı kan damarlarının değişen oranlarda karışımından oluşan, nadir görülen benign mezenkimal bir tümördür. Bu tümör genellikle hamartom olarak kabul edilmektedir. Anjiyomiyolipom en sık görülen renal hamartomdur. Genelde tesadüfen saptanan semptomsuz lezyondur, ancak sıklıkla tüberoz skleroz gibi sistemik hastalıklarda da görülür. Dört santimetreden daha büyük anjiyomiyolipomda kanama riski artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anjiomyolipom, hemorajik şok, kanama, travma

The rupture of renal angiomyolipoma caused by minor trauma

Ahmet Bora Gül1, Veli Sudutan1, Bülent Altunoluk2, Kemal Şekkeli3
1Kahramanmaraş State Hospital, Department of Urology, Kahramanmaraş, Turkey
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Kahramanmaraş, Turkey
3Kahramanmaraş State Hospital, Department of Pathology, Kahramanmaraş, Turkey

Angiomyolipoma (AML) is a rare benign mesenchymal tumor composed of varying proportions of the mixture of mature fat tissue, smooth muscle cell bundles, and thick-walled blood vessels. This tumor is generally considered as a hamartoma. AML is the most common renal hamartoma. This is an asymptomatic lesion usually detected incidentally but often seen in systemic diseases such as tuberosclerosis. The risk of bleeding increases in AMLs measuring greater than four centimeters.

Keywords: Angiomyolipoma, hemorrhagic shock, bleeding, trauma

Ahmet Bora Gül, Veli Sudutan, Bülent Altunoluk, Kemal Şekkeli. The rupture of renal angiomyolipoma caused by minor trauma. South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 95-98

Sorumlu Yazar: Ahmet Bora Gül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale