E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
İntrakraniyal uzanım gösteren sfenoetmoidal semento-ossifiye fibrom [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 103-107

İntrakraniyal uzanım gösteren sfenoetmoidal semento-ossifiye fibrom

Arif Şanlı1, Sedat Aydın1, Gökhan Altın1, Mustafa Paksoy1, Özlem Çelebi1, Nimet Karadayı2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. KBB Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Semento-ossifiye fibroma kemiğe benzeyen kalsifiye sementum dokusu ile fibröz dokuyu ya da her ikisini birden içeren selim fibro-ossöz bir lezyondur. Çoğunlukla mandibula ve maksillada görülür. Fakat nadiren etmoid ve sfenoid sinüsü de tutabilir. Sekiz yaşındaki kız çocuğu olan olgumuzda 3 aydır devam eden horlama, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı şikayetleri mevcuttu. Fizik muayene de nazal kavitenin sol tarafını dolduran sert, büyük bir kitle izlendi. Manyetik rezonans görüntülemede sol etmoid ve sfenoid sinüste, düzgün sınırlı, yuvarlak, 55x40x50 mm boyutunda kitle saptandı. İntrakraniyal yayılımından dolayı tümör anterior transbazal ve transnazal endoskopik yaklaşım ile çıkarıldı. Histopatolojik tanısı semento-ossifiye fibrom olarak geldi.

Anahtar Kelimeler: Etmoid sinüs, kemik tümörleri, paranazal sinüs tümörleri, semento-ossifiye fibrom, sfenoid sinüs

Sphenoethmoidal cemento-ossifiying fibroma extending intracranially

Arif Şanlı1, Sedat Aydın1, Gökhan Altın1, Mustafa Paksoy1, Özlem Çelebi1, Nimet Karadayı2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of ENT 2, Istanbul, Turkey
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul, Turkey

Cemento-ossifying fibroma is a benign fibroosseous lesion that contains fibrous tissue and calcified tissue resembling bone, cementum or both. It is frequently seen in the mandibula and maxilla, but it may rarely affect the ethmoid and sphenoid sinus. In this report, an eight-year-old girl presented with complaints of snoring, nasal obstruction and discharge of three months duration. Her physical examination revealed a firm large mass filling the left side of the nasal cavity. Magnetic resonance imaging demonstrated a well-delineated, round mass, measuring 55x40x50 mm, in the left ethmoid and sphenoid sinus. The tumor was removed via anterior transbasal and transnasal endoscopic approach due to its intracranial extension. Based on histological findings, the diagnosis was made as cemento-ossifying fibroma.

Keywords: Ethmoid sinus, bone neoplasms, paranasal sinus neoplasms, cemento-ossifying fibroma, sphenoid sinus

Arif Şanlı, Sedat Aydın, Gökhan Altın, Mustafa Paksoy, Özlem Çelebi, Nimet Karadayı. Sphenoethmoidal cemento-ossifiying fibroma extending intracranially. South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 103-107

Sorumlu Yazar: Sedat Aydın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale