E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anne ve kordon kanı çinko düzeyleri ile yenidoğanın antropometrik ölçümleri arasındaki ilişki [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 74-81

Anne ve kordon kanı çinko düzeyleri ile yenidoğanın antropometrik ölçümleri arasındaki ilişki

Mikail Genenş1, İbrahim Şilfeler1, Dilek Benk Şilfeler2, Yekta Canbak1, Hilal Kurnaz1, Bayram Ali Dorum1, Fügen Pekün1
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay

AMAÇ: Bu çalışmada, kordon kanı ve anne kanı çinko değerlerinin karşılaştırılması ve bu değerlerle yenidoğan antropometrik ölçümleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırma kapsamında 84 annenin ve bebeklerinin kordon kanındaki çinko değerleri, yenidoğanların antropometrik ölçümlerinden en sık kullanılan kilo, boy ve baş çevresi incelendi. Bebeklerin doğum kiloları baz alınarak üç grup oluşturuldu. Doğum kilosu 2200-2999 gr arasında olan bebekler Grup 1, 3000-3399 gr arasında olan bebekler Grup 2 ve 3400-5100 gr arasında olan bebekler Grup 3 olarak sınıflandırıldı. Bulunan değerlerin istatistiksel değerlendirilmeleri yapıldı.
BULGULAR: Her üç grup arasında cinsiyet, doğum şekli, parite, anne yaşı, anne kanı çinko değerleri ve kordon kanı çinko değerleri açısından fark yok iken; doğum kiloları, bebeklerin baş çevreleri, bebeklerin boyları arasında anlamlı fark bulundu. Anne kanı çinko değerleri ve baş çevreleri arasındaki ilişkiye bakıldığında Grup 2’de orta derecede bir ilişki saptanırken, Grup 1 ve Grup 3’de düşük derecede bir ilişki saptandı. Anne kanı çinko değeri ve doğum boyu arasındaki ilişkiye bakıldığında ise her üç grupta da düşük derecede bir ilişki saptandı. Anne kanı çinko değeri, kord kanı çinko değeri ile doğum sayısı arasında tüm gruplarda düşük bir ilişki saptandı. Anne kanı çinko değerleri ve kord kanı çinko değerleri karşılaştırıldığında ise annenin çinko değerleri kord kanı çinko değerlerinden anlamlı derecede düşük saptandı.
SONUÇ: Bu bulgular ile literatüre bakıldığında aynı yönde ya da tam tersi yönde sonuçların bulunduğu çalışmalara rastlamak mümkündür. Dolayısıyla bu konuda doyurucu cevaplar için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Antropometrik ölçümler, çinko, kordon kanı, yenidoğan

The relationship between maternal and cord blood zinc levels and newborn anthropometric measurements

Mikail Genenş1, İbrahim Şilfeler1, Dilek Benk Şilfeler2, Yekta Canbak1, Hilal Kurnaz1, Bayram Ali Dorum1, Fügen Pekün1
1Okmeydani Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul,Turkey
2Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Hatay, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to compare zinc levels in cord and maternal blood and the relationship between these values and anthropometric measurements of the newborn.
METHODS: The zinc level of maternal and cord blood and birth weight/length and head circumference, as the most frequent anthropometric measurements of newborns, were assessed in 84 mothers and babies. Three groups were defined according to birth weight: Group 1: 2200-2999 g, Group 2: 3000-3399 g and Group 3: 3400-5100 g. Values were estimated statistically.
RESULTS: There was no significant difference in sex of the infants, type of delivery, and maternal and cord blood zinc levels between the three groups, whereas significant difference was obtained in head circumference and birth length. When the correlation between maternal blood zinc levels and head circumference was estimated, a mild correlation was determined in Group 2, whereas a slight correlation was determined in Groups 1 and 3. When maternal blood zinc level and birth length of babies was compared, a slight correlation was obtained in all three groups. A slight relation was also obtained between the zinc level in maternal and cord blood and the number of deliveries in all groups. When zinc levels of maternal and cord blood were compared, maternal levels were statistically lower than cord blood levels.
CONCLUSION: Many reports can be found in the related literature that indicate similar or conflicting results in comparison with our study. Therefore, further studies are needed to reach firm conclusions.

Keywords: Anthropometric measurements, zinc, cord blood, newborn

Mikail Genenş, İbrahim Şilfeler, Dilek Benk Şilfeler, Yekta Canbak, Hilal Kurnaz, Bayram Ali Dorum, Fügen Pekün. The relationship between maternal and cord blood zinc levels and newborn anthropometric measurements. South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 74-81

Sorumlu Yazar: İbrahim Şilfeler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale