E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Derin anemi ve yaygın lenfadenomegali ile kendini gösteren sistemik lupus eritematozus olgusu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 90-94

Derin anemi ve yaygın lenfadenomegali ile kendini gösteren sistemik lupus eritematozus olgusu

Naciye Demirel Yıldırım1, Demet Aydın1, Meral Mert2, Savaş Tuna3, Ercan Bıçakcı4, Meliha Nalçacı4, Öner Doğan5
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bölümü, İstanbul
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Sistemik lupus eritematozus (SLE), nükleer antijenlere karşı doğrudan oto-antikor gelişimi ile kendini gösteren, otoimmün kökenli ve klinik olarak heterojen bir hastalıktır. SLE birçok sistem ve organ tutulumu ile kendini gösterebilir. En yaygın bulgular raş, artrit, halsizlik, nefrit ve nörolojik bulgulardır. Ancak anemi, trombositopeni, lokalize veya yaygın lenfadenomegali de SLE’li hastalarda görülebilen bulgulardır. Bu yazıda, derin anemi, yaygın lenfadenomegali ve kilo kaybı ile hematoloji polikliniğimize müracaat etmiş, yapılan incelemeler sonucunda SLE tanısı konmuş olan 17 yaşında bir kadın hasta bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, lenfadenomegali, sistemik lupus eritematozus

Systemic lupus erythematosus presenting with severe anemia and generalized lymphadenomegaly

Naciye Demirel Yıldırım1, Demet Aydın1, Meral Mert2, Savaş Tuna3, Ercan Bıçakcı4, Meliha Nalçacı4, Öner Doğan5
1Okmeydani Training and Resarch Hospital, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Istanbul, Turkey
2Okmeydani Training and Resarch Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
3Istanbul Training and Resarch Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
4Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Istanbul, Turkey
5Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Istanbul, Turkey

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a clinically heterogeneous disease, which is autoimmune in origin and is characterized by the presence of autoantibodies directed against nuclear antigens. SLE can affect every organ in the body and is a multi-system disease. The most common manifestations include rash, arthritis, fatigue, nephritis, and neurological problems. However, anemia, thrombocytopenia, and localized or generalized lymphadenopathy are uncommon symptoms in this disease. Here, we present a 17-year-old female patient who was diagnosed as SLE based on the results of the performed investigations who presented with profound anemia, generalized lymphadenopathy and weight loss.

Keywords: Anemia, lymphadenomegaly, systemic lupus erythematosus

Naciye Demirel Yıldırım, Demet Aydın, Meral Mert, Savaş Tuna, Ercan Bıçakcı, Meliha Nalçacı, Öner Doğan. Systemic lupus erythematosus presenting with severe anemia and generalized lymphadenomegaly. South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 90-94

Sorumlu Yazar: Naciye Demirel Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale