E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Erken adölesan dönemde akut karın nedeni olarak izole tubal torsiyon [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 99-102

Erken adölesan dönemde akut karın nedeni olarak izole tubal torsiyon

Burcu Artunç1, Dilek Benk Şilfeler2, Mahmut Erdemoğlu3
1Gercüş Devlet Hastanesi, Batman
2Batman Yaşam Hastanesi, Batman
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır

Akut karın çok çeşitli nedenleri olan, bazen benign, bazen de ölümcül potansiyeli olan ağrılı karın sendromlarının tanımını oluşturur. İzole tubal torsiyon, akut karın tablosuna neden olabilecek çok ender bir durumdur. Spesifik klinik özellikleri veya görüntüleme yöntemi olmadığından tanı genellikle cerrahi girişim sonrasında konulmaktadır. Bu yazıda, izole tubal torsiyon nedeni ile akut karın tablosunda başvuran 14 yaşında cinsel inaktif bir olgu sunuldu. Tubanın izole torsiyonu, 1/1,5 milyon sıklıkta çok ender görülen bir akut karın nedenidir. Tanısı genellikle cerrahi eksplorasyon sırasında konulmaktadır. Ameliyat öncesinde over kistleri ile karışabilmektedir. Zamanında yapılan girişim tubanın korunması açısından önemli olduğu için akut karın ile başvuran genç hastalarda bu ender durumun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, erken adolesan dönem, izole tubal torsiyon

Isolated tubal torsion as a cause of acute abdomen in the early adolescent period

Burcu Artunç1, Dilek Benk Şilfeler2, Mahmut Erdemoğlu3
1Gercüş State Hospital, Batman, Turkey
2Batman Yaşam Hospital, Batman, Turkey
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Diyarbakır, Turkey

Acute abdomen is a definition of painful abdominal syndromes that may occur due to various reasons, both benign and fatal. Isolated tubal torsion is a very rare condition causing acute abdomen. The diagnosis is usually based on surgical intervention as it has no specific clinical findings or imaging features. We report a 14-yearold case with acute abdomen due to isolated tubal torsion. Isolated tubal torsion is a rare condition, with an incidence of 1 in 1.5 million. The diagnosis is usually established after surgical intervention. Preoperatively, it can be easily misdiagnosed as an ovarian cyst. This rare condition should be considered in all cases with acute abdomen, as timing of surgical intervention is important with respect to future fertility.

Keywords: Acute abdomen, early adolescent period, isolated tubal torsion

Burcu Artunç, Dilek Benk Şilfeler, Mahmut Erdemoğlu. Isolated tubal torsion as a cause of acute abdomen in the early adolescent period. South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 99-102

Sorumlu Yazar: Burcu Artunç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale