E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2011
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kreatinin değeri normal olan hastalarda sodyum fosfat solüsyonu ile yapılan kolonoskopi hazırlığının güvenilirliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the safety and efficacy of colonoscopy preparation by sodium phosphate in patients with normal creatinine values
Fuat Aydınlı, Emel Ahıshalı, Can Dolapçıoğlu, Meliha Melin Uygur, Reşat Dabak
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.42204  Sayfalar 113 - 120

2.
Servikovajinal Pap-smear sonuçlarının klinik parametrelerle karşılaştırılması
Comparison of cervicovaginal Pap-smear results with clinical parameters
Havva Erdem, Cem Şahiner, Ümran Yıldırım, Seyit Ali Köse, Ahmet Karataş, Ali Kemal Uzunlar, Nilüfer Kadıoğlu, Sare Şipal
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.40469  Sayfalar 121 - 126

3.
Dudakta yassı epitel hücreli karsinom: Yalnız cerrahi ve cerrahi ve postoperatif radyoterapi ile tedavi, elde edilen sonuçlar ve prognostik faktörler
Squamous cell carcinoma of the lip: Treatment results and prognostic factors for patients treated with surgery alone and surgery plus postoperative radiotherapy
Naciye Özşeker, Atınç Aksu, Mihriban Koçak, Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Beyhan Ceylaner Bıçakçı
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.92063  Sayfalar 127 - 134

4.
Akciğer gelişimsel anomalili olgularımız
Our patients with developmental anomalies of lung
Tülin Durgun Yetim, Hanifi Bayaroğulları, İsmail Güzelmansur, Vefik Arıca, İbrahim Şilfeler, Seçil Arıca
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.53496  Sayfalar 135 - 144

5.
Spinal metastazlı olgularda CyberKnife ile ikinci seri ışınlama
Second series of reirradiation in metastatic spinal cases with CyberKnıfe
Mihriban Koçak, Naciye Özşeker, Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Atınç Aksu, Hakan Levent Gül
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.79037  Sayfalar 145 - 150

6.
Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği)
Factors in selecting a university and career among students studying in the faculty of health sciences (Kırıkkale University)
Gamze Ebru Çiftçi, Selda Fatma Bülbül, Nuray Bayar Muluk, Gülsüm Çamur Duyan, Ali Yılmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704  Sayfalar 151 - 160

HIÇBIRI
7.
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2011 yılı XXII. cilt hakem dizini
Reviewer indeks of Journal of Kartal Training and Research Hospital, Volume XXII of 2011

Sayfa 168
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale