E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Servikovajinal Pap-smear sonuçlarının klinik parametrelerle karşılaştırılması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 121-126 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.40469

Servikovajinal Pap-smear sonuçlarının klinik parametrelerle karşılaştırılması

Havva Erdem1, Cem Şahiner1, Ümran Yıldırım1, Seyit Ali Köse2, Ahmet Karataş2, Ali Kemal Uzunlar1, Nilüfer Kadıoğlu1, Sare Şipal3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Serviks kanseri, gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir. Bu makalede, bölümümüze başvuran kadın hastaların klinik parametrelerini
değerlendirerek, smear sonuçları ile karşılaştırmak istedik.
YÖNTEMLER: Kadın doğum polikliniğimize 2010-2011 yılı arası başvuran 1101 kadının Bethesda sistemine göre değerlendirilen smear sonuçları, retrospektif klinik verilerle değerlendirildi.
BULGULAR: Yaş arttıkça enflamasyon tanısının normal izlenmesine oranla anlamlı olarak azaldığı (p=0.001), akıntı-ağrı şikayetinin anlamlı olarak arttığı (p<0.0001), kanama ve kitle hissi şikayetinin değişmediği saptandı (sırasıyla, p=0.978 ve 0.688). Mann-Whitney U testi ile rahim içi araç (RİA) varlığı durumunda aktinomiçes enfeksiyonunun, RİA yokluğu durumuna oranla anlamlı olarak arttığı gözlendi (p<0.0001). Pap smear sonuçlarına bakıldığında, önemi bilinmeyen atipik skuamöz hücreler/düşük dereceli skuamöz
intraepitelyal lezyon (ASC-US/LSIL) oranı %11.1 olduğu tespit edildi.
SONUÇ: Servikovajinal tarama yönteminin, en güvenli ve en kolay tarama yöntemi olduğunu ve gereği halinde doku biyopsisi ile erken tanı şansının daha da yükseleceğini umuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Pap-smear, rahim içi araç, serviks kanseri, tarama yöntemi.

Comparison of cervicovaginal Pap-smear results with clinical parameters

Havva Erdem1, Cem Şahiner1, Ümran Yıldırım1, Seyit Ali Köse2, Ahmet Karataş2, Ali Kemal Uzunlar1, Nilüfer Kadıoğlu1, Sare Şipal3
1Duzce University School of Medicine, Department of Pathology, Düzce, Turkey
2Duzce University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Düzce, Turkey
3Ataturk University School of Medicine, Department of Pathology, Erzurum, Turkey

OBJECTIVE: Cervical cancer is the leading cause of cancerrelated death among women in developing countries. In this article, we evaluated the clinical parameters of female patients
presenting to our department and compared them with smear test results.
METHODS: The smear test results of 1,101 women presenting to our obstetrics clinic in the period 2010-2011were evaluated with retrospective clinical data according to the Bethesda System.
RESULTS: It was determined that, in comparison with the normal observation of a diagnosis of inflammation (p=0.0001), inflammation decreased significantly as age increased, that discharge and pain complaints increased (p<0.0001), and that complaints of bleeding and presence of lumps did not change (p=0.978 and 0.688, respectively). It was observed with the Mann-Whitney U test that the actinomyces infection increased in the cases with
presence of an intrauterine device (IUD) in comparison with the absence of an IUD. When the results of the Pap smear test were examined, the ratio of atypical squamous cells of undetermined significance/low-grade squamous intraepithelial lesion (ASCUS/
LSIL) was found as 11.1%.
CONCLUSION: We believe that cervicovaginal curettage is the most reliable and easiest procedure, and we hope that the chance for an early diagnosis will increase with tissue biopsy, when needed.

Keywords: Pap-smear, intrauterine device, cervical cancer, screening method.

Havva Erdem, Cem Şahiner, Ümran Yıldırım, Seyit Ali Köse, Ahmet Karataş, Ali Kemal Uzunlar, Nilüfer Kadıoğlu, Sare Şipal. Comparison of cervicovaginal Pap-smear results with clinical parameters. South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 121-126

Sorumlu Yazar: Havva Erdem, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale