E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Diyaliz ile örtüşen serebrovasküler hastalıklarda tedavi güçlükleri: Olgu sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(3): 146-150

Diyaliz ile örtüşen serebrovasküler hastalıklarda tedavi güçlükleri: Olgu sunumu

Fazilet Hız, Meral Çınar, Leman Erkutlu, Ülgen Kökeş, Turgut Karagöl
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Hemodiyaliz uygulanan olgularda serebral iskemi, vaskülit, subaraknoid kanama, subdural ve intraserebral hematom gibi nörolojik tablolar görülebilir. Bu durumlarda tedavi güçlükleri gelişebilir. Serebral kanamalı olgularda, hemodiyaliz esnasında verilen heparin kanama riskini artırabileceğinden heparinsiz hemodiyaliz yöntemleri önem kazanır. Kronik böbrek yetmezliği olan, 59 yaşında erkek hasta, 2 yıl süreyle haftada 3 seans, her bir seansı 4 saat süren hemodiyaliz tedavisi görmekteydi. Putaminal hematom sonucu akut gelişen sağ hemiparezi tablosu ile kliniğimize yatırıldı. Kanama nedeni ile hemodiyalizi heparinsiz uygulandı. İki hafta sonra, serebral iskemiye bağlı şuur bulanıklığı ve sol bacakta parezi gelişti. Olgu, hemodiyaliz sürecinde gelişen serebral
iskemi ve hematom birlikteliğinde tedavi protokolünde yaşanan zorluklar nedeni ile sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Diyaliz, kronik böbrek yetmezliği, serebral hematom, serebral iskemi

The difficulties of treatment that developed at cerebrovascular diseases related of dialysis: Case report

Fazilet Hız, Meral Çınar, Leman Erkutlu, Ülgen Kökeş, Turgut Karagöl
Taksim Training and Research Hospital, Department of Neurology, İstanbul,Turkey

The neurolojical states as cerebral ischemia, vasculitis, subarachnoid hemorrhage, subdural and intracerebral hematoma can be seen in cases with hemodialysis. Difficulties of treatment can be developed in these states. Hemodialysis with heparin can be increased risk of bleeding in the cases with cerebral hematoma. The patient was 59-year-old man with chronic renal failure. He has been treated by hemodialysis three times per week since two years. Each of session of dialysis was four hours. He was hospitalized with developed acute right hemiparesis due to putaminal hematoma. The hemodialysis was continued without heparin due to hemorrahage. On second week of his hospitalization, the left leg paresia and confusion due to the cerebral ischemia was occured. This patient presented in order to emphasize the difficulties in treatment protocols due to the cerebral ischemia and hematoma can be developed in course of hemodialysis.

Keywords: Dialysis, chronic renal failure, cerebral hematoma, cerebral ischemia

Fazilet Hız, Meral Çınar, Leman Erkutlu, Ülgen Kökeş, Turgut Karagöl. The difficulties of treatment that developed at cerebrovascular diseases related of dialysis: Case report. South Clin Ist Euras. 2009; 20(3): 146-150

Sorumlu Yazar: Fazilet Hız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale