E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Ergenlik döneminde memede dev fibroadenom: Olgu sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2007; 18(1): 31-34

Ergenlik döneminde memede dev fibroadenom: Olgu sunumu

Ayşegül Yavuz, Ali Dursun Kan, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

Dev fibroadenomlar puberte döneminde memede tek taraflı hızlı büyüme ile karşımıza çıkan iyi huylu kitlelerdir. Tanı meme biyopsisi ile konur. Tedavisi konservatif cerrahi girişimlerdir. Bu yazıda, memede dev fibroadenom nedeni ile kliniğimizde tedavi edilen bir olgu sunuldu. Olgu nadir görülmesi nedeni ile literatür bilgileri ışığında tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Dev fibroadenom, fibroadenom, memenin dev kitleleri

Giant fibroadenoma of the pubertal breast: Case report

Ayşegül Yavuz, Ali Dursun Kan, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Plastic-Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul, Turkey

Giant fibroadenomas are benign, discrete lesions that present during puberty as unilateral, rapidly growing breast masses. Diagnosis is made by breast biopsy. Treatment involves surgical excision. We present a case of giant breast tumor treated in our department. This rare case is presented with a review of the recent literature.

Keywords: Breast neoplasms, fibroadenoma, cystosarcoma phyllodes

Ayşegül Yavuz, Ali Dursun Kan, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz. Giant fibroadenoma of the pubertal breast: Case report. South Clin Ist Euras. 2007; 18(1): 31-34

Sorumlu Yazar: Ayşegül Yavuz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale