E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Konjenital Katarakt Cerrahisinde Lens Aspirasyonu, Ön Vitrektomi Ve Arka Kapsüloreksis Uygulamasının Arka Kapsül Kesafeti Üzerine Etkisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2007; 18(1): 14-17

Konjenital Katarakt Cerrahisinde Lens Aspirasyonu, Ön Vitrektomi Ve Arka Kapsüloreksis Uygulamasının Arka Kapsül Kesafeti Üzerine Etkisi

Şülay Eraslan Özdil, Yeşim Oral, Onur Karadağ, Nesrin Tutaş Günaydın, Ömer Kamil Doğan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Hastalıkları Kliniği

AMAÇ: Konjenital katarakt cerrahisinde lens aspirasyonu, ön vitrektomi ve arka kapsüloreksis uygulamasının arka kapsül kesafeti üzerine olan etkisi değerlendirildi. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği’nde Kasım 1998-Ocak 2006 tarihleri arasında konjenital katarakt nedeniyle ameliyat edilen 15 olgunun 26 gözü çalışma kapsamına alındı. Cerrahi sonrası takip süresi ortalama 13,2 aydı (6-48 ay). Cerrahi sırasında 15 (%71) göze arka kapsüloreksis yapıldı, 6 (%29) gözde de operasyon sırasında arka kapsül perfore oldu ve ön vitrektörle kapsülotomi açıklığı genişletildi. Olguların 21’ine (%81) ön vitrektomi uygulandı. Toplam 5 (%19) göze ön vitrektomi ve arka kapsüloreksis yapılmadı. Göz içi lens implantasyonu 26 gözün 15’ine (%57,6) uygulanırken, 11’i (%42,4) afak bırakıldı. Arka kapsüloreksis ve ön vitrektomi yapılmayan 5 gözün 2’sinde (%40) fibrin reaksiyonu, 1’inde (%20) pupilla şekil bozukluğu, 2’sinde (%40) arka kapsül kesafeti, arka kapsüloreksis ve ön vitrektomi yapılan 21 gözün 8’inde (%38) fibrin reaksiyonu, 9’unda (%38) pupilla şekil bozukluğu gelişmiştir. Arka kapsüloreksis ve ön vitrektomi yapılan hiçbir gözde arka kapsül kesafeti; görülmemiştir. Konjenital kataraktlı olgularda, lens aspirasyonu ile birlikte arka kapsüloreksis ve ön vitrektomi uygulaması, ameliyat sonrası en önemli komplikasyon olan arka kapsül kesafeti görülme olasılığını oldukça azaltmaktadır.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Arka kapsüloreksis, arka kapsül kesafeti; konjenital katarakt; ön vitrektomi.

The Effect Of Lens Aspıratıon, Anterıor Vıtrectomy And Posterıor Capsulorrhexıs On Secondary Opacıfıcatıon Of The Posterıor Capsule Followıng Pedıatrıc Cataract Surgery

Şülay Eraslan Özdil, Yeşim Oral, Onur Karadağ, Nesrin Tutaş Günaydın, Ömer Kamil Doğan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Hastalıkları Kliniği

OBJECTIVE: The efficacy of lens aspiration, anterior vitrectomy and posterior continuous curvilinear capsulorrhexis (PCCC) in preventing secondary opacification of the posterior capsule following pediatric cataract surgery was evaluated. Fifteen children (26 eyes) who underwent cataract surgery between November 1998-January 2006 in Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital 1st Eye Clinic were included in this study. The median follow-up was 13.2 months (range, 6-48 months). A PCCC was performed in 15 (71%) eyes; in 6 eyes posterior capsular rupture occurred perioperatively and capsulotomy was enlarged with anterior vitrector. Anterior vitrectomy was performed in 21 (81%) eyes. Anterior vitrectomy and PCCC were not performed in 5 (19%) eyes. Intraocular lens was implanted in 15 of 26 (57.6%) eyes and was not implanted in 11 (42.4%) eyes. In the group without anterior vitrectomy and PCCC, fibrin formation occurred in 2 (40%) eyes, pupillary irregularities in 1 (20%) eye and posterior capsular opacification in 2 (40%) eyes. In the group with anterior vitrectomy and PCCC, fibrin formation occurred in 8 (38%) eyes and pupillary irregularities in 9 eyes (38%). No posterior capsular opacification was observed in the group with anterior vitrectomy and PCCC. Lens aspiration with anterior vitrectomy and PCCC decreases posterior capsule opacification, which is the main postoperative complication in pediatric cataract surgery.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Posterior capsulorrhexis, posterior capsule opacification; congenital cataract; anterior vitrectomy.

Şülay Eraslan Özdil, Yeşim Oral, Onur Karadağ, Nesrin Tutaş Günaydın, Ömer Kamil Doğan. The Effect Of Lens Aspıratıon, Anterıor Vıtrectomy And Posterıor Capsulorrhexıs On Secondary Opacıfıcatıon Of The Posterıor Capsule Followıng Pedıatrıc Cataract Surgery. South Clin Ist Euras. 2007; 18(1): 14-17

Sorumlu Yazar: Şülay Eraslan Özdil, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale