E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Blefarokonjonktivitin az görülen bir nedeni: Phthiriasis palpebrarum [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2007; 18(1): 39-42

Blefarokonjonktivitin az görülen bir nedeni: Phthiriasis palpebrarum

Arzu Taşkıran Çömez1, Onur Karadağ2, Baran Kandemir2, Ömer Kamil Doğan2
1S.B. Beydağı Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Malatya
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göz Kliniği, İstanbul

Altı yaşındaki kız çocuğu her iki göz kapağında ödem ve kaşıntı ile babaannesi tarafından polikliniğimize getirildi. Olgunun 1 hafta önce özel bir göz merkezine aynı şikayetle başvurduğu, kirpik dibi iltihabı ve alerji tanısı ile adını bilmedikleri iki damla verildiği, fakat şikayetlerinin damlalarla azalmayıp gittikçe arttığı babaanne tarafından anlatıldı. Olgunun konjonktivaları hiperemik ve pürülan sekresyonlu olup, ileri derecede kemozis
vardı. Göz kapakları incelendiğinde kirpik diplerinde eklemli bacakları olan hareketli canlılar ve çok sayıda konkresyo benzeri oluşumlar görüldü. Phthiriasis palpebrarum tanısı konularak, bitler ve yumurtaları (sirke) sıvı vazelin uygulandıktan sonra bir forceps yardımı ile mekanik olarak temizlendi. Ailenin tüm fertlerinin tedavi edilmesi gerektiği aileye anlatıldı. Kötü hijyen, kalabalık yaşam ortamları en sık neden olmasına rağmen, phthirus palpebrarum tanısı konan küçük bir çocukta cinsel istismar her zaman akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bit, blefarit, göz enfeksiyonları, parazit, gözkapağı hastalıkları/tanı

A rare and uncommon cause of blepharoconjunctivitis: Phthiriasis palpebrarum

Arzu Taşkıran Çömez1, Onur Karadağ2, Baran Kandemir2, Ömer Kamil Doğan2
1Beydağı State Hospita, Department of Ophtalmology, Malatya, Turkey
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Ophtalmology, Istanbul, Turkey

A six-year-old girl, who was diagnosed to have allergic conjunctivitis by a special eye center and prescribed topical antiallergic ointments, was referred to our hospital with severe pruritus and erythema of both eyelids. Her conjunctivae were hyperemic and chemotic with purulent secretions, and active living organisms were seen localized at the base of her eyelashes, with crab-like legs, and accompanied with numbers of formations like concretions. She was diagnosed as having phthiriasis palpebrarum and the lice and their nits (eggs) were cleaned mechanically with forceps after administration of liquid Vaseline. We explained that all family members should be treated as well. Sexual child abuse is the other aspect of this disease that should be kept in mind.

Keywords: Phthirus, blepharitis, eye infections, parasitic, eyelid diseases/diagnosis

Arzu Taşkıran Çömez, Onur Karadağ, Baran Kandemir, Ömer Kamil Doğan. A rare and uncommon cause of blepharoconjunctivitis: Phthiriasis palpebrarum. South Clin Ist Euras. 2007; 18(1): 39-42

Sorumlu Yazar: Arzu Taşkıran Çömez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale