E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Hepatit A Enfeksiyonuyla İlişkili Şiddetli Trombositopeni: Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2007; 18(1): 25-27

Hepatit A Enfeksiyonuyla İlişkili Şiddetli Trombositopeni: Olgu Sunumu

Erdal Peker
Tatvan Asker Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği

Hepatit A tüm dünyada sıkça görülen, fekal-oral yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Genellikle gürültülü bir tablo ile başlayarak, hafif bir gidiş gösterir. Hepatit A enfeksiyonuna bağlı trombositopeni, menoraji ve purpura görülebilmektedir, ancak immün trombositopeni ender olarak bildirilmektedir. Bu yazıda, hepatit A enfeksiyonuna bağlı immün trombositopeni geliştiği düşünülen 12 yaşında bir kız olgu sunuldu. Hepatit A enfeksiyonu trombositopeniye neden olabildiğinden bu tip olgularda ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Hepatit A, menoraji; purpura; trombositopeni.

Severe Thrombocytopenıa Related To Hepatıtıs A Infectıon: A Case Report

Erdal Peker
Tatvan Asker Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği

Hepatitis A is a common infection seen worldwide and is transmitted by fecal-oral route. It usually begins with acute symptoms, but continues insidiously. Menorrhagia and thrombocytopenia can be seen as a result of hepatitis A infection, but immune thrombocytopenia is rarely reported. A 12-year-old girl who developed immune thrombocytopenia due to hepatitis A infection is presented. Hepatitis A virus infection may cause thrombocytopenia; hence, it must be considered in the differential diagnosis of patients with immune thrombocytopenia.

Keywords: Hepatitis A, menorrhagia; purpura; thrombocytopenia.

Erdal Peker. Severe Thrombocytopenıa Related To Hepatıtıs A Infectıon: A Case Report. South Clin Ist Euras. 2007; 18(1): 25-27

Sorumlu Yazar: Erdal Peker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale