E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Protein S Eksikliği Olan Hastada Elektif Histerektomide Genel Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(3): 147-149

Protein S Eksikliği Olan Hastada Elektif Histerektomide Genel Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu

Hakan Erkal, Oktay Özdinç, Yaman Özyurt, Hüsnü Süslü, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Tromboembolizm sık olarak görülebilen fakat güç teşhis edilen, morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan bir hastalıktır. Tromboembolizm için tanımlanan birçok risk faktörü bulunmaktadır. Ancak herediter faktörler, özellikle tekrarlayan venöz trombozlu olgular için önemli bir risk faktörüdür. Protein S (PS), K vitamini ilişkili bir antikoagülandır. PS, aktif protein C’nin (APC), kendi substratları olan aktif faktör V ve aktif faktör VIII üzerine olan etkilerini kolaylaştıran bir kofaktördür. PS eksikliği, klinik olarak tromboz ile ilişkilidir. Bu yazıda, PS eksikliği olan 38 yaşında bir kadın hastada genel anestezi uygulaması ve sonuçları sunuldu. Ameliyat öncesi 1500 U.gün-1 heparin ve bandaj uygulaması yapıldı. Ameliyat sonrası birinci gün mobilizasyon teşvik edildi. Bu olguda, heparin premedikasyonu, alt ekstremitelerin aktif mobilizasyonu ve elastik bandaj uygulamasının, tromboz ve embolizmi önlemede etkili olduğu görüldü. Anestezistler PS eksikliği olan hastalarda, anestezi süresince ve sonrasında oluşabilecek tromboz riskine karşı dikkatli olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Anestezi, genel, PS yetersizliği; tromboembolizm.

Anesthetıc Management Of A Patıent Wıth Proteın S Defıcıency In Electıve Hysterectomy: Case Report

Hakan Erkal, Oktay Özdinç, Yaman Özyurt, Hüsnü Süslü, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Thromboembolism is seen commonly but diagnosed difficultly and has high morbidity and mortality. There are too many risk factors that have been described for thromboembolic events. However, the hereditary factors are important risk factors for the cases especially with recurrent thrombosis. Protein S is a vitamin K-dependent anticoagulant protein. As a cofactor its major function to facilitate the action of activated protein C (APC) on its substrates, activated factor V (FVa), and activated factor VIII (FVIIIa). Clinically PS deficiencies are associated with recurrent thrombosis. In this report, we present the anesthesia management of a 38-year-old female patient with PS deficiency. We administered 1500 U. day-1 and used elastic bandages perioperatively. Moreover, we encouraged mobilization the day after surgery. In this patient, the use of elastic bandages and active mobilization of the lower extremities appeared to be useful for the prevention of thrombosis and embolism. Anesthesiologists should be aware of the risk of thrombosis during and after anesthesia in patients with PS deficiency.

Keywords: Anesthesia, general, PS deficiency; thromboembolism.

Hakan Erkal, Oktay Özdinç, Yaman Özyurt, Hüsnü Süslü, Zuhal Arıkan. Anesthetıc Management Of A Patıent Wıth Proteın S Defıcıency In Electıve Hysterectomy: Case Report. South Clin Ist Euras. 2006; 17(3): 147-149

Sorumlu Yazar: Hakan Erkal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale