E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
İNVAZİV ASPERGİLLOZİS: OTOPSİ OLGUSU [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1996; 7(3): 606-609

İNVAZİV ASPERGİLLOZİS: OTOPSİ OLGUSU

Nusret Erdoğan1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Ömer Erdoğan1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı, İstanbul

Hiperbilirubinemi ve sepsis ön tanısı ile takip edilirken exitus olan altı günlük kız bebek. Aile anamnezinde, iki kardeş (15 aylık ve 20 günlük iken) ateş ve sanlık bulguları ile kaybedilmiştir. Otopside; yaygın ikterik görünüm, akciğerlerde solid, parlak pembe, kanamalı alanlar, karaciğer ve timusta san renkli görünüm mevcuttu. Mikroskopide; nekrotizan pnömoni, karaciğerde sekonder kolestaz, timusta involusyon ve lenfosit kaybı saptandı. İmmun yetmezlik zemininde, akciğerlerde fulminant invaziv aspergillosis (İA) olgularında etyolojik faktörlerin varlığı için klinik ve laboratuar çalışmaların derinleştirilmesinin önemini vurgulamak istedik.


A CASE OF INVASIVE ASPERGILLOSIS: AUTOPSY FINDINGS

Nusret Erdoğan1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Ömer Erdoğan1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı, İstanbul

We report a six-day-old girl newborn who died during monitoring with an initial diagnosis of hyperbilirubinemia and sepsis. Family history revealed that another two siblings died with manifestations of fever and jaundice at the age of 15 months and 20 days, respectively. Autopsy examination showed widespread icteric appearance, solid, bright pink, and hemorrhagic areas in the lungs, and yellowish appearance in the liver and thymus. Microscopic study showed necrotizing pneumonia, cholestasis in the liver, and involution and loss of lymphocytes in the thymus. We emphasize the need for further clinical and laboratory studies to seek for etiologic factors in cases of fulminant invasive aspergillosis in the lungs developing on the basis of immune deficiency.


Nusret Erdoğan, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Ömer Erdoğan. A CASE OF INVASIVE ASPERGILLOSIS: AUTOPSY FINDINGS. South Clin Ist Euras. 1996; 7(3): 606-609
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale