E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
MEME KANSERİNDE HİPOFİZ BEZİ METASTAZI OLGUSU [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1996; 7(3): 604-605

MEME KANSERİNDE HİPOFİZ BEZİ METASTAZI OLGUSU

Osman Kozluca1, Makbule Eren1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü, İstanbul

Diabet insipit sistemik kanserlerde oldukça nadirdir. Hipofiz bezi özel bir metastaz yeri değildir. Literatüre göre teşhis için hipofiz bezinde bir kitle ya da bitişik kemiklere metastaz gerekli değildir. Primer tümörü olduğu bilinen bir hastada diabet insipit kliniğinin mevcut olması, buna eşlik eden, manyetik rezonans incelemede posterior lobdan yüksek sinyallerin kaybı veya tomografide bu bölgede kitle mevcudiyeti metastatik bir olaya işaret edebilir. Hipofiz bezinde metastatik kitle klinik ve radyolojik olarak adenomları taklit edebilir. Ancak tabloda diabet insipit bulunması metastaz tanısı için oldukça önemlidir.


PITUITARY GLAND METASTASES IN BREAST CANCER

Osman Kozluca1, Makbule Eren1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü, İstanbul

Diabetes insipidus is very rare in systemic cancer. Pituitary gland is not a preferential site in breast cancer. According to the literature a pituitary mass or metastases to the adjacent bones are not necessary for diagnosis. in the clinical context of diabetes insipidus in a patient with a known primary tumor, the loss of high signals from the posterior lobe in magnetic resonance imaging or a mass in computed tomographic examination are indicative of infiltration by metastases. Pituitary mass may mimic pituitary adenomas in clinical presentation and in imaging. However diabetes insipidus is very important to diagnosis of metastatic process.


Osman Kozluca, Makbule Eren. PITUITARY GLAND METASTASES IN BREAST CANCER. South Clin Ist Euras. 1996; 7(3): 604-605
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale