E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN VE TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİNİN PROSTATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ TANISINDAKİ PREDİKTİF DEĞERLERİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(1): 448-450

PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN VE TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİNİN PROSTATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ TANISINDAKİ PREDİKTİF DEĞERLERİ

Deniz Ersev1, Kahraman Onur1, Ayşe Ersev1, Erdal Akgün1, Uğur Kuyumcuoğlu1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Bu çalışma, prostatik intraepitelyal neoplazinin (PIN) serum prostat spesifik antijen (PSA) değerleri üzerine etkisi ve transrektal ultrasonografi (TRUS) görüntülerinin araştırılması amacı ile yapılmıştır. Çalışma kapsamına PSA değeri saptandıktan sonra TRUS, ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve Tru-cut biyopsi uygulanan 39 hasta alınmıştır. Doku biyopsisinde PIN saptanan 10 hastanın dokuzunun TRUS incelemelerinde, kanser nodülleri ile ayırımı yapılamayan hipoekojen alanlar olduğu görülmüştür. Bu 10 hastanın serum PSA değerleri ya normalin üst sınırlarında veya normalden hafif yüksek olarak bulunmuştur. PIN saptanan hastalarda serum PSA düzeylerindeki hafif de olsa yükseliş ve TRUS'da kanser-PIN ayrımının net olarak yapılamaması, bu hastaların yakın izlemini gerektirmektedir. Bu izlem, doku biyopsisi sonuçları ile yüksek uyum gösteren ve daha az invaziv olan İİAB ile yapılabilir.


PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN AND TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATIC INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA

Deniz Ersev1, Kahraman Onur1, Ayşe Ersev1, Erdal Akgün1, Uğur Kuyumcuoğlu1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

This study was undertaken to assess the effects of prostatic intraepitheial neoplasia (PIN) on serum prostate specific antigen (PSA) levels and transrectal ultrasonography (TRUS) findings. Thirty-nine patients who had Tru-cut and fine needle aspiration (FNA) biopsies were enrolled in the trial. There were hypoechoic lesions on TRUS in nine of 10 patients with PIN. PSA was found either slightly elevated or close to the upper limit of normal range in those 10 patients with PIN. In conclusion, the patients in whom the histopatholdgy revealed PIN should be carefully monitored. The follow-up can be performed by FNA since the accuracy is high and the invasiveness is less.


Deniz Ersev, Kahraman Onur, Ayşe Ersev, Erdal Akgün, Uğur Kuyumcuoğlu. PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN AND TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATIC INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA. South Clin Ist Euras. 1994; 5(1): 448-450
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale