E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
KARTAL BÖLGESİNDE 3-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA BRUSELLOZ TARAMASI [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(1): 441-444

KARTAL BÖLGESİNDE 3-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA BRUSELLOZ TARAMASI

Tamer Susmuş1, Yasemin A Ekmekçioğlu1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği AD

Bruselloz, Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre yılda yaklaşık 500 bin kişiyi etkilemektedir. 1987 yılındaki Tübitak projesinde ülkemizin farklı yörelerinde normal populasyonda seropozitiflik oranı %1.8 olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre İstanbul, Brusella enfeksiyonundan çok fazla etkilenmeyen illerden biridir. Bu çalışmada, 1993 yılı Ocak-Eylül ayları arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil ve polikliniklerine başvuran 3-12 yaş arası toplam 295 çocuk 3 ayrı grup halinde çalışmaya alındı. Yalnızca 8 olguda (%2.7) seropozitiflik saptandı. Bu 8 olgunun tamamında ana klinik bulgu ateş idi. Kontrol amacı ile yapılan BRBPTA testleri (-) bulundu. Böylece bu 8 olgunun hiç birine Bruselloz tanısı konulamadı. Aynı dönemde hastanemiz İntaniye kliniğinde 6 Bruselloz olgusu saptandı. Yine aynı dönemde Pendik Veterinerlik Enstitüsüne yapılan Bruselloz ihbarları arasında bölgeyi ilgilendiren 4 olgu bulunmaktaydı. Dikkat çekici nokta, ihbar yapılan köylerle seropozitiflik saptadığımız olguların ikamet ettikleri yerler arasında paralellik olmasıdır. Bu nedenle, özellikle İstanbul'a yakın zamanda Anadolu'dan göç eden ailelerin çoğunlukta bulunduğu bu bölgelerde yaygın olarak her ferdi içerecek şekilde yeni bir Bruselloz taraması yapılması uygun olur kanısındayız.


A SCANNING FOR BRUCELLOSIS IN KARTAL REGION IN CHILDREN 3-12 YEARS OF AGE

Tamer Susmuş1, Yasemin A Ekmekçioğlu1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği AD

According to WHO records, brucellosis affects about 500,000 people each year. A TÜBİTAK Study in 1987 revealed 1.8% seropositivity rate in normal population in different parts of the country. According to the reports of Ministry of Health, İstanbul is one of the cities not very much affected by infections caused by Brucella. This study involved three diverse groups of 295 children aged 3 to 12 years, who were brought to Pediatrics Department of Kartal Training and Research Hospital between January 1993 and September 1993. Seropositivity was found in only 8 cases (2.7%). The main clinical presentation in all these eight cases was fever. BRBPTA tests performed for control were found negative, thus excluding the diagnosis of brucellosis. In the same period six brucellosis cases were detected in the Infectious Diseases Department, and another four cases were reported from some villages in the region by Pendik Veterinary Institute. We observed that the reported villages and the living areas of cases detected to be seropositive in our hospital were matching. This led us to the conclusion that a new scanning for brucellosis is required, involving each individual in areas predominantly populated by families who recently migrated from Anatolia.


Tamer Susmuş, Yasemin A Ekmekçioğlu, Ahmet Özgüner. A SCANNING FOR BRUCELLOSIS IN KARTAL REGION IN CHILDREN 3-12 YEARS OF AGE. South Clin Ist Euras. 1994; 5(1): 441-444
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale