E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
GEBELİK SÜRESİNCE SERVİKS BOYUTLARININ TRANSVAGİNAL SONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(1): 445-447

GEBELİK SÜRESİNCE SERVİKS BOYUTLARININ TRANSVAGİNAL SONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Uludoğan1, Bingül Arı1, Fuat Demirci1, Hüsnü Görgen1, Zeki Şahinoğlu1, Sadiye Eren1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Gebelikte transvaginal ultrason (TV/US) ile servikal boyutlardaki değişimleri değerlendirmek amacıyla Şubat 1994 - Mayıs 1994 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Antenatal Polikliniğine kontrole gelen değişik trimesterlerde 101 gebe çalışmaya alındı. Olgulara TV/US ile sagital planda servikal uzunluk ve kalınlık ölçümleri yapıldı. Çoğul gebelik, erken membran rüptürü, erken doğum eylemi, uterin anomali, geçirilmiş uterin veya servikal operasyonlar ile abortus imminens olguları çalışma dışı bırakıldı. Olgularda servikal uzunluk ve kalınlık ortalama değerleri primigravid (n=52, %51) ve multigravid (n=49, %49) gebelerde 5-12, 13-26 ve 27-39. gebelik haftalarında çalışıldı. Primigravid ve multigravid olguların servikal ölçümlerinde sadece 1. trimesterdeki ortalama servikal uzunluğunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.004). Servikal boyutlardaki değişiklikler ilerleyen gebelik haftalarıyla korelasyon göstermiştir (p<0.001). Çalışmamızda normal gebelerde TV/US ile serviks boyutlarının objektif değerlendirilebildiği sonucuna varıldı. Tespit ettiğimiz ölçümlerin daha sonra preterm eylem gibi patolojik gebelerin incelendiği çalışmalarda yol gösterici olacağı kanısındayız.


THE EVALUATION OF CERVICAL DIMENSIONS THROUGHOUT PREGNANCY BY TRANSVAGINAL SONOGRAPHY

Mehmet Uludoğan1, Bingül Arı1, Fuat Demirci1, Hüsnü Görgen1, Zeki Şahinoğlu1, Sadiye Eren1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

The aim of the study was to evaluate changes in cervical dimensions throughout pregnancy by transvaginal sonography (TV/US). We measured cervical length and thickness in non-randomly selected 101 pregnant women in Zeynep Kamil Women and Children's Hospital between February and May 1994. Our exclusion criteria were multiple pregnancy, premature rupture of membranes, preterm labor, uterine abnormality, threatened abortion and previous cervical and uterine operations. The dimensions were measured in primigravidas (n=52, 51%) and multiparous women (n=49, 49%) at gestational ages of 5-12, 13-26 and 27-39 weeks. The mean cervical length in the first trimester between primigravidas and parous women were found significantly different (p=0.004). The changes in cervical dimensions were correlated with gestational age (p<0.001). Because transvaginal sonographic measurement of prelabor cervix is an accurate method in evaluating cervical dimensions, this method seems to be useful in defining conditions where abnormal cervical changes occur.


Mehmet Uludoğan, Bingül Arı, Fuat Demirci, Hüsnü Görgen, Zeki Şahinoğlu, Sadiye Eren. THE EVALUATION OF CERVICAL DIMENSIONS THROUGHOUT PREGNANCY BY TRANSVAGINAL SONOGRAPHY. South Clin Ist Euras. 1994; 5(1): 445-447
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale