E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
DOĞUM TRAVAYINDA TRANSPERİNEAL ULTRASONOGRAFİ İLE SERVİKSİN DEĞERLENDİRİLMESİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(1): 434-436

DOĞUM TRAVAYINDA TRANSPERİNEAL ULTRASONOGRAFİ İLE SERVİKSİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fuat Demirci1, Mehmet Uludoğan1, Mustafa Kekovalı1, Zeki Şahinoğlu1, Birgül Arı1, Sadiye Eren1, Kenan Sofuoğlu1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Term gebelerde fetal membranların prematür rüptüründe (PROM) spontan doğum eylemini bekleme ya da doğum indüksiyonu yaklaşımları konusunda bilimsel iyi kontrollü çalışmalara dayanan kesin bir görüş birliği yoktur. PROM'u takiben latent periodun uzaması ile enfeksiyon riski artar. En son yapılan çalışmalarda enfeksiyon başlangıcının membranların rüptüründen çok digital servikal muayeneden sonra geçen süre ile ilişkili olarak arttığı gösterilmiştir. Term PROM gebelerde en iyi yaklaşım olguya özgü planlanarak gerçekleştirilebilir. Uygun olmayan serviks durumunda indüksiyon, başarısızlığı ve takiben sezaryen doğum veya uzamış doğum eylemine bağlı feto-maternal enfeksiyon ile sonuçlanabilir. Bu çalışmada, servikal açıklık ve uzunluğu belirlenmesinde digital servikal muayene ile transperineal sonografik değerlendirme arasında klinik olarak anlamlı derecede korelasyon saptadık. Transperineal sonografi tekniği, digital servikal muayenenin kontraendike olabileceği term ya da preterm PROM, vaginal kanama ya da plasenta previa durumlarında kullanılabilecek yararlı bir teknik olabilir.


THE EVALUATION OF CERVIX IN LABOR BY TRANSPERINEAL ULTRASONOGRAPHY

Fuat Demirci1, Mehmet Uludoğan1, Mustafa Kekovalı1, Zeki Şahinoğlu1, Birgül Arı1, Sadiye Eren1, Kenan Sofuoğlu1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

There are no scientifically solid, randomized controlled trials that compare induction of labor versus expectancy in the woman with premature rupture of membranes (PROM) at term. The incidence of infection following PROM increases as the duration of latency period increases. Recent findings also suggest that increased infection rates may corralete more closely with the interval between digital cervical examinations than with the interval between rupture of membranes and onset of infection. The woman with PROM at term and no labor is probably best managed by an individualized approach. If one undertakes induction in the setting of an unfavorable cervix, the risk of failed induction with subsequent cesarean delivery is increased. Risk of feto-maternal infection in association with a long nonprogressive labor may be increased as well. In this study, we found clinically significant correlation between the digital cervical examination and the transperineal sonographic assessment of cervical dilatation and length. The transperineal sonographic technique may be useful in evaluating the cervix in whom a digital examination is contraindicated, i.e., premature rupture of membranes (term or preterm), vaginal bleeding and placenta previa.


Fuat Demirci, Mehmet Uludoğan, Mustafa Kekovalı, Zeki Şahinoğlu, Birgül Arı, Sadiye Eren, Kenan Sofuoğlu. THE EVALUATION OF CERVIX IN LABOR BY TRANSPERINEAL ULTRASONOGRAPHY. South Clin Ist Euras. 1994; 5(1): 434-436
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale