E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
ÇOCUK FEMUR DİAFİZ KIRIKLARINDA PRİMER PELVİ PEDAL ALÇI UYGULAMASI [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(1): 431-433

ÇOCUK FEMUR DİAFİZ KIRIKLARINDA PRİMER PELVİ PEDAL ALÇI UYGULAMASI

Aydın Gürbüz1, Muzaffer Yıldız1, Ayhan Baran1, Sırrı Aksu1, Suat Bulutluöz1, Güven Bulut1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi Travmatoloji Kliniği

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde, Mart 1990-Aralık 1993 arasında 96 hasta femur diafiz kırığı teşhisiyle tedavi edilip retrospektif olarak incelendi. Tedavi ettiğimiz olguların ortalama takip süresi 2.7 yıl olup yaş ortalaması 6.5 idi. Yetmişbir hastaya konservatif, 25 hastaya cerrahi tedavi yöntemleri uygulandı. Konservatif tedavi uygulanan hastalara; 33 (%46.4) primer pelvi pedal alçı, yedi (%9.8) Bryant fraksiyonu, dokuz (%12.6) Russel fraksiyonu, 15 (%21.2) 90-90 traksiyonu, altı (%8.45) Braun ateli üzerine fraksiyon ve pelvi pedal alçı uygulandı. Alçı ortalama altı hafta sonra çıkarıldı. Tedavi sonuçlarını değerlendirdiğimizde primer pelvi pedal alçının basit ve ekonomik olduğunu, diğer konservatif tedavi yöntemlerine göre üstünlüğünü tespit ettik.


APPLICATION OF THE HIP SPICA CAST IN THE TREATMENT OF DIAPHISIEAL FRACTURES OF FEMUR AMONG CHILDREN

Aydın Gürbüz1, Muzaffer Yıldız1, Ayhan Baran1, Sırrı Aksu1, Suat Bulutluöz1, Güven Bulut1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi Travmatoloji Kliniği

We reviewed retrospectively 96 children with diaphiseal fractures of femur treated in Orthopaedics and Traumatology Clinic in Kartal Training and Research Hospital between March 1990 and December 1993. The average postoperative follow up period was 2.7 years and the mean age was 6.5 years. Seventy-one patients were treated conservatively and the remaining 25 patients were treated by surgical methods. The mean duration of spica was six weeks. The methods employed were: Primary hip spica in 33 patients (46.4%), Bryant traction in seven (9.8%), 90-90 traction in 15 (21.2%), and Braun frame followed by spica cast in six (8.45%). When we evaluated the final results we concluded that the primary hip spica cast is easy to apply, more economic and superior to the other conservative methods.


Aydın Gürbüz, Muzaffer Yıldız, Ayhan Baran, Sırrı Aksu, Suat Bulutluöz, Güven Bulut. APPLICATION OF THE HIP SPICA CAST IN THE TREATMENT OF DIAPHISIEAL FRACTURES OF FEMUR AMONG CHILDREN. South Clin Ist Euras. 1994; 5(1): 431-433
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale