E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
EPİDİDİMDE HETEROTOPİK ADRENAL VE PARATESTİKULER RABDOMYOSARKOM [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1992; 3(4): 331-332

EPİDİDİMDE HETEROTOPİK ADRENAL VE PARATESTİKULER RABDOMYOSARKOM

Ayşegül Kuyrukçuoğlu1, Nusret Erdoğan1, Tülay Başak1
Şişli Etfal Hastanesi

Altı aylık bir bebeğin paratestiküler bölgesindeki tümör nedeniyle yapılan orşiektomi piyesinde rastlantı olarak epidididiminde ektopik dokusu bulundu. Gonadlar ve adrenal bezin embriyolojik kökenlerinin aynı olması nedeniyle spermatik kordda heteropatik sürrenale rastlanabilmektedir. Nadir görülmesi nedeniyle sunulmuş ve klinik için önemi özetlenmiştir.


HETEROTOPIC ADRENAL IN EPIDIDYMIS AND PARATESTICULAR RHABDOMYOSARCOMA

Ayşegül Kuyrukçuoğlu1, Nusret Erdoğan1, Tülay Başak1
Şişli Etfal Hastanesi

A six months old baby was operated for a mass in the paratesticular region. The mass was a paratesticular rhabdomyosarcoma. In the orchiectomy material, a heterotopic adrenal was found in the epididim.Because there is no such coincidental finding of paratesticular rhabdomyosarcoma and heterotopic adrenal in the literature the case is reported.


Ayşegül Kuyrukçuoğlu, Nusret Erdoğan, Tülay Başak. HETEROTOPIC ADRENAL IN EPIDIDYMIS AND PARATESTICULAR RHABDOMYOSARCOMA. South Clin Ist Euras. 1992; 3(4): 331-332
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale