E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science MEZENTER LENF NODU TÜBERKÜLOZU VE İMMUN REAKSİYONLAR [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1992; 3(4): 327-328

MEZENTER LENF NODU TÜBERKÜLOZU VE İMMUN REAKSİYONLAR

Ahmet Özgüner1, Oğuz Söylemezoğlu1, Meral İnalhan1, Nadir Girit1
Kartal Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hast.

Hastanemiz çocuk kliniğinde mezenter lenf nodu tübekülozu tanısıyla yatan iki olgu humoral immun cevaplar yönünden araştırıldı. İlk olguda ANA (+), anti DNA (-), RF (+), IgG yüksek, IgA ve IgM normal bulundu. İkinci olguda ise; ANA, Anti DNA ve RF(-), IgG ve IgA yüksek, IgM normal sınırlarda idi.


MESENTERIC LYMPH NODE TUBERCULOSIS AND IMMUNE REACTIONS

Ahmet Özgüner1, Oğuz Söylemezoğlu1, Meral İnalhan1, Nadir Girit1
Kartal Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hast.

Two cases of mesenteric lymph node tuberculosis were investigaled for humoral immunity reactions. In the first patient ANA and RF were positive, Anti DNA was negative, IgA and IgM were in the normal range, IgG was elevated. In the second case; ANA, Anti DNA and RF were negative, IgG and IgA were elevated and IgM was in the normal range.


Ahmet Özgüner, Oğuz Söylemezoğlu, Meral İnalhan, Nadir Girit. MESENTERIC LYMPH NODE TUBERCULOSIS AND IMMUNE REACTIONS. South Clin Ist Euras. 1992; 3(4): 327-328
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale