E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SERTOLİ LEYDİG HÜCRELİ OVER TÜMÖRÜ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1992; 3(4): 329-330

SERTOLİ LEYDİG HÜCRELİ OVER TÜMÖRÜ

Sadiye Eren1, Fuat Demirci1, Mehmet Uludoğan1, Remziye Bilgiç1, Bingül Ari1, M Nuri Delikara1
Zeynep Kamil Hast. Kadın Has. ve Doğ. Kliniği

Nadir rastlanılan bir over tümörü olan Sertoli Leydig hücreli tümör, hastanemizde son 17 yıllık süre içinde iki olguda gözlendi. Olgu 1;Bayan C.T.,33 yaşında, 16 yıllık evli, 1985 yılında hastanemize müracaat etti. Primer amenore ve sol over tümörü ön tanılan ile yapılan laparotomide hastanın Rokitansky-Küster-Hauser sendromu olduğu ve sol overden kaynaklanmış 15 cm. çapında over tümörü olduğu saptandı. Piyes histopatolojisi "iyi differansiye Sertoli Leydig hücreli tümör" olan hasta halen takibimiz altındadır. Olgu 2: Bayan B.D., 22 yaşında, bekar, 1992 yılında hastanemize müracaat etti. Pelvik kitle ve sekonder amenore tanılan ile yapılan laparotomide, sol overden kaynaklanmış 20 cm çapında over tümörü saptandı. Piyes histopatolojisi "orta derecede diferansiye Sertoli Leydig hücreli tümör" olan hasta, halen takibimiz altındadır. Hiperandrojenizm bulguları göstermeyen olgular, literatür ışığında irdelendi.


SERTOLI LEYDIG CELL TUMOR OF THE OVARY

Sadiye Eren1, Fuat Demirci1, Mehmet Uludoğan1, Remziye Bilgiç1, Bingül Ari1, M Nuri Delikara1
Zeynep Kamil Hast. Kadın Has. ve Doğ. Kliniği

Sertoli Leydig cell tumor, a rarely seen ovarian tumor, has been diagnosed in two patients in the last 17 years period at Zeynep Kamil Women's and Children Hospital. Case 1: C.T., 33 years old, 16 years married, admitted with primary amenorrhea and infertility. Findings attributed to Rokitansky-Küster-Hauser syndrome and a mass 15 cm. diameter originated from left ovary was observed in the explorative laparotomy. The patient with a histopathological diagnosis of well differantiated Serfoli Leydig cell tumor" is still under follow up. Case 2: B.D., 22 years old, unmarried, admitted with a pelvic mass and secondary amenorrhea in 1992. A mass 20 cm. diameter orginated from left ovary was found in the explorative laparotomy. Specimen diagnosed histopathologically as "intermediate differantiated Sertoli Leydig cell tumor". This patient is under follow up as well. No finding suggestive of hyperandrogenism was observed in these two cases. They were investigated under the lights of literature.


Sadiye Eren, Fuat Demirci, Mehmet Uludoğan, Remziye Bilgiç, Bingül Ari, M Nuri Delikara. SERTOLI LEYDIG CELL TUMOR OF THE OVARY. South Clin Ist Euras. 1992; 3(4): 329-330
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale