E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science PERİFERİK DAMAR YARALANMASINDA SENTETİK DAMAR GREFTİNİN UYGULANMASI [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1992; 3(4): 333-335

PERİFERİK DAMAR YARALANMASINDA SENTETİK DAMAR GREFTİNİN UYGULANMASI

Turgay Erginel1, Gülay Dalkılıç1, Süleyman Özle1, Mehmet Okuduğu1, Serdar Turgut1, Ergin Olcay1
Kartal Devlet Hastanesi I, Cerrahi Kliniği

Periferik damar yaralanması olan bir olguda sentetik damar grefti uygulaması sunulmuş ve konu hakkındaki güncel bilgiler gözden geçirilmiştir. Sentetik greftlerin, otogreftler kadar güvenli bîr şekilde acil vakalarda kullanılabileceği hakkında bîr görüş birliği oluşmaktadır.


SYNTHETIC GRAFT APPLICATION IN PERIPHERAL VESSEL INJURY

Turgay Erginel1, Gülay Dalkılıç1, Süleyman Özle1, Mehmet Okuduğu1, Serdar Turgut1, Ergin Olcay1
Kartal Devlet Hastanesi I, Cerrahi Kliniği

In this paper, we report a case with peripheral vascular injury which has been treated with synthetic vascular grafting and hereby we update the relevant literature. There is a common belief that synthetic vascular graft similar to autograft can be used safely in the emergency operations.


Turgay Erginel, Gülay Dalkılıç, Süleyman Özle, Mehmet Okuduğu, Serdar Turgut, Ergin Olcay. SYNTHETIC GRAFT APPLICATION IN PERIPHERAL VESSEL INJURY. South Clin Ist Euras. 1992; 3(4): 333-335
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale