E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Lokal Anestezik Olarak Prilokain İki Yaş Altı Çocuklarda Ne Kadar Güvenli?: Olgu Serisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2018; 29(1): 63-67 | DOI: 10.14744/scie.2018.79106

Lokal Anestezik Olarak Prilokain İki Yaş Altı Çocuklarda Ne Kadar Güvenli?: Olgu Serisi

Merve Güllü1, Nahide Haykır2, Perran Boran3, Gülnur Tokuç4
1Osmaniye Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Osmaniye
2Sağlık Bakanlığı Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Methemoglobinemi, doku oksijenizasyonunun bozulduğu ve MethHb düzeyinin %70’i aşması durumunda ölümcül seyredebilen, erken tanı ve tedavi gerektiren acil bir durumdur. Prilokain çocuklarda sünnet sırasında sıklıkla kullanılan ve terapötik dozlarda bile methemoglobinemi riski olan bir lokal anesteziktir. Süt çocuklarında okside demirin indirgenmesini sağlayan sitokrom b5 redüktaz aktivitesinin erişkine göre %50 oranında daha düşük olması ve baskın hemoglobin olan Hb F’in Hb A’ya göre oksidasyona daha duyarlı olması, methemoglobinemi riskini artırmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu yazıda sünnet öncesi lokal prilokain anestezisi uygulanan ve sonrasında methemoglobinemi gelişen altı olgu sunulmuştur.
BULGULAR: Prilokain anestezisi uygulanan iki yaşından küçük altı hastada methemoglobin düzeyi %35–50 arasında olup siyanoz vardı. Dört olguda ilk etapta metilen mavisi bulunduğu için hastalara 1 mg/kg dozunda metilen mavisi damar içi verildi, bir olguya metilen mavisi sonradan bulunarak verildi. İlk olgunun 25 dakika, ikinci olgunun bir saat, üçüncü olgunun iki saat, beşinci olgunun ise dört saat içinde siyanozu geriledi. Diğer olguya damar içi askorbik asit verildikten 30 dakika sonra siyanozun düzeldiği gözlendi. Bir hastada metilen mavisine bağlı hemoliz görüldü. Tüm hastalar şifa ile taburcu edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Süt çocukluğu döneminde ciddi yan etkiler ve methemoglobinemi riski nedeniyle lokal anestezik prilokain yerine, bupivakain kullanımı daha uygun gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Methemoglobinemi, prilokain; sünnet.

How Safe is Prilocaine as a Local Anesthetic in Children Younger Than 2 Years of Age: A Case Series

Merve Güllü1, Nahide Haykır2, Perran Boran3, Gülnur Tokuç4
1Department of Pediatrics, Osmaniye State Hospital, Osmaniye, Turkey
2Department of Pediatrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Pediatric Hematology and Oncology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Methemoglobinemia is an urgent condition requiring early diagnosis and treatment; it may be fatal if the methemoglobin (MetHb) level is greater than 70% and tissue oxygenation is impaired. Prilocaine is a local anesthetic widely used during circumcision in children that has been associated with methemoglobinemia in therapeutic doses. Infants are vulnerable to hemoglobin oxidation because their cytochrome b5 reductase level is approximately 50% of adult values and fetal hemoglobin is more sensitive to oxidation than adult hemoglobin.
METHODS: Six cases of methemoglobinemia occurring after the use of prilocaine during a circumcision are described.
RESULTS: Six patients under the age of 2 years who had undergone prilocaine anesthesia were presented with cyanosis and a methemoglobin level of 35% to 50%. Four patients were treated with methylene blue as first-line therapy. In those 4 patients, cyanosis was resolved within 30 minutes in Case 1, an hour in Case 2, 2 hours in Case 3, and 4 hours in Case 5. In Case 3, the patient developed hemolysis following the methylene blue treatment. One patient was first treated with ascorbic acid due to a temporary shortage of methylene blue. The cyanosis improved in 1 hour and had regressed completely another hour later after a dose of methylene blue. In the final case, the cyanosis improved 30 minutes after intravenous administration of only ascorbic acid.
DISCUSSION AND CONCLUSION: All of the patients were discharged healthy. Bupivacaine may be more appropriate than prilocaine as a local anesthetic in young children due to the risk of potentially severe methemoglobinemia side effect of prilocaine.

Keywords: Circumcision, methemoglobinemia; prilocaine.

Merve Güllü, Nahide Haykır, Perran Boran, Gülnur Tokuç. How Safe is Prilocaine as a Local Anesthetic in Children Younger Than 2 Years of Age: A Case Series. South Clin Ist Euras. 2018; 29(1): 63-67

Sorumlu Yazar: Merve Güllü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale