E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Primer Duedonal Mukoza Kökenli Lenfoid Doku Lenfoması (MALToma): Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(4): 297-299 | DOI: 10.14744/scie.2018.35220

Primer Duedonal Mukoza Kökenli Lenfoid Doku Lenfoması (MALToma): Olgu Sunumu

Arzu Cennet Işık1, Seydahmet Akın1, Mesut Ayer2, Tuğba Sevinç Gamsız1, Begüm Damla Şencan3, Özcan Keskin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematolog.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Radyoloji Kliniği

Primer duodenal MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) lenfoma non-Hodgkin lenfomanın (NHL) nadir görülen bir türüdür ve en sık midede saptanmaktadır. Yirmi yaşında erkek hastamız; progresif şekilde kusma, kilo kaybı ve karın ağrısı nedeniyle tarafımıza başvurdu. İki kez yapılan gastroduodenoskopide belirgin özellik olmaması ve şikayetlerinin devamı üzerine istenen çift kontrast baryum incelemesinde duodenumda dolum defekti saptandı. Helicobacter pylori pozitifliği de bulunan hastadan alınan biyopsi örneğinde kötü diferansiye B hücreli MALT lenfoma teşhisi konuldu.

Anahtar Kelimeler: Çift kontrast baryum incelemesi, duedonal lenfoma; MALToma; non-Hodgkin lenfoma.

Primary Duodenal Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma (MALToma): A Case Report

Arzu Cennet Işık1, Seydahmet Akın1, Mesut Ayer2, Tuğba Sevinç Gamsız1, Begüm Damla Şencan3, Özcan Keskin1
1Department of Internal Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Haematology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Radiology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Primary duodenal mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma is the most rarely seen type of non-Hodgkin lymphoma and is diagnosed most commonly in the stomach. A 20-year-old male patient presented with progressive vomiting, weight loss, and abdominal pain. There was nothing remarkable on 2 consecutive gastroduodenoscopies, but his complaints persisted. A double-contrast barium examination was performed, which revealed a filling defect in the duodenum. A biopsy specimen from the patient determined the presence of Helicobacter pylori and the patient was diagnosed with poorly-differentiated B-cell MALT lymphoma Successful chemotherapy and H. pylori eradication therapy were performed and follow-up revealed no recurrence.

Keywords: Double contrast barium bowel graphy, duedonal lymphoma, MALToma; non-Hodgkin lymphoma.

Arzu Cennet Işık, Seydahmet Akın, Mesut Ayer, Tuğba Sevinç Gamsız, Begüm Damla Şencan, Özcan Keskin. Primary Duodenal Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma (MALToma): A Case Report. South Clin Ist Euras. 2017; 28(4): 297-299

Sorumlu Yazar: Arzu Cennet Işık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale