E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
CA 12-5 VE TVUS İLE ADNEKSİYEL KİTLELERİN BENİGN -MALİGN OLARAK SKORLANMASI [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1999; 10(4): 765-768

CA 12-5 VE TVUS İLE ADNEKSİYEL KİTLELERİN BENİGN -MALİGN OLARAK SKORLANMASI

Sadiye Eren1, Umur Kuyumcuoğlu1, Hüsnü Görgen1, Karsel Ertekin1, Akif Alkan1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği

Kadın genital sisteminde en sık görülen malignensiler over kaynaklı olanlardır ve kadın ölümlerinin en sık 4. nedenidir. Preoperatif doğru tanının konması optimal preoperatif hazırlık ve yeterli cerrahi evreleme - sitoredüksiyonu mümkün kılabilir. Günümüzde adneksiyal kitlelerin malign-benign ayrımının yapılmasında pekçok tetkik yapılmaktadır. Biz çalışmamızda ülkemiz koşullarında hemen hemen her hastanede ve her jinekologun ofisinde bulunan transvaginal USG ve diğer laboratuar testlerine göre nispeten ucuz olan kan CA-125 seviyelerini kullanarak adneksiyal kitlelerde malignite açısından pratik ve daha kolay yorumlanabilen yeni bir skorlama sistemi oluşturabilmeyi amaçladık. Assit, ortalama boyut,ekojenite,cidar yüzeyi parametrelerini TVUS ile değerlendirdik ve CA12-5 değeri ile birlikte skorladık.

Anahtar Kelimeler: TRANSVAGİNAL USG, CA 12-5, ADNEKSİYAL KİTLE

THE SCORING OF THE ADNEXIAL MASSES AS MALIGN-BENIGN WITH THE COMBINED USE OF TVUS AND CA 12-5

Sadiye Eren1, Umur Kuyumcuoğlu1, Hüsnü Görgen1, Karsel Ertekin1, Akif Alkan1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği

Ovarian cancer is the most common malignancy of the female genital tract and 4th most common cause of women deaths. The accurate diagnosis and preperation of patients preoperatively is imperative for the surgical staging and cytoreductive surgery. For the differentiation between malign and benign adnexial masses, many technics are being used. Our objective was to design a new scoring system with the use of the transvaginal ultrasound, frequently used in the office practice and serum CA 12-5 levels, relatively cheaper than the other labaratory tests. Ascites, mean diameter, echogenity, characteristics of surface were evaluated ultrasonographically and scored with CA 12-5 levels. With help of our scoring system, the sensitivity and spesificity was %90 and %80, the positive and negative predictive values were %64 and %92 Respectively.

Keywords: TRANSVAGINAL USG, CA 12-5, ADNEXIAL MASS

Sadiye Eren, Umur Kuyumcuoğlu, Hüsnü Görgen, Karsel Ertekin, Akif Alkan. THE SCORING OF THE ADNEXIAL MASSES AS MALIGN-BENIGN WITH THE COMBINED USE OF TVUS AND CA 12-5. South Clin Ist Euras. 1999; 10(4): 765-768
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale