E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science FREİDRİCH ATAKSİSİ'NDE ANESTEZİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1999; 10(4): 769-770

FREİDRİCH ATAKSİSİ'NDE ANESTEZİ

Banu Çevik1, Hüsnü Süslü1, Ç Arzum Örskıran1, Melek Çelik1, Zuhal Arıkan1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Friedrich ataksisi, otozomal resesif karekterli progresif olarak ilerleyen, serebellumun demiyelizan hastalıklarındandır. Nadir rastlanan bir hastalık olup Diabetes Mellitus, kardiyovasküler ve solunum sistemi patolojileri gibi yandaş hastalıkların sıklığı sebebiyle anestezistler açısından önem taşımaktadır. Friedrich ataksisi olan ve karaciğer kist hidatiği sebebiyle genel anestezi alması gereken bir olguyu literatüre dayanarak tartıştık.

Anahtar Kelimeler: FRİEDRİCH ATAKSİSİ, ANESTEZİ

ANESTHESIA IN FRIEDRICH'S ATAXIA (CASE REPORT)

Banu Çevik1, Hüsnü Süslü1, Ç Arzum Örskıran1, Melek Çelik1, Zuhal Arıkan1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Friedrich's ataxia is one of the demyelinating disease of the cerebellum having progresive and autosomal ressesive character. It's a seldom disease and because of the accompanied diseases as Diabetes mellitus cardiovascular and respiratory pathologies, it has importance for anesthetisist. We discussed a case who had Friedrich's ataxia, planning the general anesthesia for cyst hyadid disease in the liver and we also over looked the literature.

Keywords: FRIEDRICH'S ATAXIA, ANESTHESIA

Banu Çevik, Hüsnü Süslü, Ç Arzum Örskıran, Melek Çelik, Zuhal Arıkan. ANESTHESIA IN FRIEDRICH'S ATAXIA (CASE REPORT). South Clin Ist Euras. 1999; 10(4): 769-770
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale