E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 7 (4)
Cilt: 7  Sayı: 4 - 1996
OLGU SUNUMU
1.
SHY-DRAGER SENDROMU (OLGU SUNUMU)
SHY-DRAGER SYNDROME: A CASE REPORT
Tamer Kuzucuoğlu, Ahmet Gezer, Buket Kocaman, Şehmir Şimşek, Zuhal Arıkan
Sayfalar 613 - 614
Shy-Drager sendromu, otonom serebellar ve ekstrapiramidal sinir sistemindeki yetersizlik ile karakterizedir. Sendromun ana patolojisi, spinal kord intermediolateral sütunda meydana gelen hücre kaybıdır. Klinikte, postural hypotansiyon, terleme bozukluğu, inkontinans, enüresis nokturna şikayetleri ön plandadır. Prognozu kötüdür. Bir olgu nedeniyle, yoğun bakımda tedavi gören bir hastadaki Shy-Drager sendromunu gözden geçirmeyi amaçladık.
Shy-Drager syndrome is a situation characterized by failure of the autonomous, cerebellar and extrapyramidal systems. The main pathology is the loss of cells in the intermedullary area of the medulla spinalis. Postural hypotension, incontinence, sweat disorders, nocturnal enuresis are the most important clinical findings. Prognosis is unfavorable. In this article, we present a patient with Shy-Drager syndrome that can be encountered any time in an intensive care unit.

DERLEME
2.
POLİKİSTİK OVER SENDROMUNUN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ
Gülseri Gerçel, Gonca İmir, Orhan Ünal, Nejat Ceyhan, Sakıp Pekin
Sayfalar 615 - 620
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
ASİT BAZ DENGESİ VE KAN GAZLARI DEĞERLENDİRMESİ
Hatem Doğu
Sayfalar 621 - 624
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale