E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SHY-DRAGER SENDROMU (OLGU SUNUMU) [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1996; 7(4): 613-614

SHY-DRAGER SENDROMU (OLGU SUNUMU)

Tamer Kuzucuoğlu1, Ahmet Gezer1, Buket Kocaman1, Şehmir Şimşek1, Zuhal Arıkan1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Shy-Drager sendromu, otonom serebellar ve ekstrapiramidal sinir sistemindeki yetersizlik ile karakterizedir. Sendromun ana patolojisi, spinal kord intermediolateral sütunda meydana gelen hücre kaybıdır. Klinikte, postural hypotansiyon, terleme bozukluğu, inkontinans, enüresis nokturna şikayetleri ön plandadır. Prognozu kötüdür. Bir olgu nedeniyle, yoğun bakımda tedavi gören bir hastadaki Shy-Drager sendromunu gözden geçirmeyi amaçladık.


SHY-DRAGER SYNDROME: A CASE REPORT

Tamer Kuzucuoğlu1, Ahmet Gezer1, Buket Kocaman1, Şehmir Şimşek1, Zuhal Arıkan1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Shy-Drager syndrome is a situation characterized by failure of the autonomous, cerebellar and extrapyramidal systems. The main pathology is the loss of cells in the intermedullary area of the medulla spinalis. Postural hypotension, incontinence, sweat disorders, nocturnal enuresis are the most important clinical findings. Prognosis is unfavorable. In this article, we present a patient with Shy-Drager syndrome that can be encountered any time in an intensive care unit.


Tamer Kuzucuoğlu, Ahmet Gezer, Buket Kocaman, Şehmir Şimşek, Zuhal Arıkan. SHY-DRAGER SYNDROME: A CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 1996; 7(4): 613-614
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale