E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 4 (4)
Cilt: 4  Sayı: 4 - 1993
OLGU SUNUMU
1.
MİDE ŞEKLİNİ ALAN VE DUODENUMA UZANAN BİR TRİKOBEZOAR OLGUSU
A CASE OF TRICHOBEZOAR EXTENDING TO DUODENUM
Ergin Olcay, Turgay Erginel, Müjdat Özbek, Kerem Erksoy, Hakan Ahmet Acar
Sayfalar 410 - 412
Bezoar, insan midesinde biriken çeşitli maddelerden ibaret büyük kitlelere denir. Bildirilen vakaların %50'sinden fazlasını trikobezoarlar oluşturmakladır. Bu yazımızda, mide ve duodenumun birinci kısmını tam olarak dolduran ve mide lumeni şeklini alan, kısmi gastrik obstrüksiyon ve multipl atipik ülserlere neden olan bir trikobezoar olgumuzu ender görülmesi nedeniyle literatür bilgileri eşliğinde tartıştık.
Bezoar is a mass which is composed of several different substances, collected in the stomach. More than 50% of the cases ate trichobezoar. Regarding the relevant literature in this paper we discussed a rare trichobezoar case, which has filled the stomach and the first part of duodenum completely and caused partial gastric obstruction and multiple atypical ulcers.

2.
ORGAN TUTULUMU İLE SEYREDEN BİR SCLERODERMA OLGUSU
SCLERODERMA WITH VISCERAL INVOLVEMENT
Birsel Kavaklı, Ayşenur Özcan, Selahattin Ertürk, Ali Yayla
Sayfalar 413 - 416
Deri, akciğerler, kalp, sindirim sistemini tutan, organ tutulumu semptomları ağır olan bir Diffüz Kütanöz Skleroderma olgusu takdim edilmiştir. Olgumuz, D-Penisillamin tedavisinden yarar görmüştür
In this article we reported a case of Scleroderma with skin, lungs, heart and gastrointestinal system involvement, involvement of viscera being the more prominent manifestation. The patient is now in a better situation by the help of D-Penicilamine treatment.

3.
AMLODİPİNE VE DİŞ ETİ HİPERPLAZİSİ
AMLODIPINE-INDUCED GINGIVAL OVERGROWTH
Birsel Kavaklı
Sayfalar 417 - 418
Fenitoin, siklosporin ve nifedipin gibi ilaçların dişeti hiperplazisi yaptıkları bilinmektedir. Bir kalsiyum kanal blokeri olan amlodipin ile dişeti hiperplazisi görülen bir olgu takdim edilmiştir.
Gingival overgrowth is a common feature of the use of phenytoin, cyclosporin, and nifedipine. Here, a case of amlodipine-induced gingival overgrowth is reported.

DERLEME
4.
GRİP AŞISI
Yasemin Akın Ekmekçioğlu
Sayfalar 418 - 421
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
SERBEST RADİKALLER VE KANSER - GENEL BİLGİLER
Osman Kozluca
Sayfalar 422 - 425
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
KRONİK KALP YETMEZLİĞİNİN FİZYOPATOLOJİSİ
Birsel Kavaklı
Sayfalar 426 - 429
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale