E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science AMLODİPİNE VE DİŞ ETİ HİPERPLAZİSİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1993; 4(4): 417-418

AMLODİPİNE VE DİŞ ETİ HİPERPLAZİSİ

Birsel Kavaklı1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Fenitoin, siklosporin ve nifedipin gibi ilaçların dişeti hiperplazisi yaptıkları bilinmektedir. Bir kalsiyum kanal blokeri olan amlodipin ile dişeti hiperplazisi görülen bir olgu takdim edilmiştir.


AMLODIPINE-INDUCED GINGIVAL OVERGROWTH

Birsel Kavaklı1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Gingival overgrowth is a common feature of the use of phenytoin, cyclosporin, and nifedipine. Here, a case of amlodipine-induced gingival overgrowth is reported.


Birsel Kavaklı. AMLODIPINE-INDUCED GINGIVAL OVERGROWTH. South Clin Ist Euras. 1993; 4(4): 417-418
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale