E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science MİDE ŞEKLİNİ ALAN VE DUODENUMA UZANAN BİR TRİKOBEZOAR OLGUSU [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1993; 4(4): 410-412

MİDE ŞEKLİNİ ALAN VE DUODENUMA UZANAN BİR TRİKOBEZOAR OLGUSU

Ergin Olcay1, Turgay Erginel1, Müjdat Özbek1, Kerem Erksoy1, Hakan Ahmet Acar1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Servisi

Bezoar, insan midesinde biriken çeşitli maddelerden ibaret büyük kitlelere denir. Bildirilen vakaların %50'sinden fazlasını trikobezoarlar oluşturmakladır. Bu yazımızda, mide ve duodenumun birinci kısmını tam olarak dolduran ve mide lumeni şeklini alan, kısmi gastrik obstrüksiyon ve multipl atipik ülserlere neden olan bir trikobezoar olgumuzu ender görülmesi nedeniyle literatür bilgileri eşliğinde tartıştık.


A CASE OF TRICHOBEZOAR EXTENDING TO DUODENUM

Ergin Olcay1, Turgay Erginel1, Müjdat Özbek1, Kerem Erksoy1, Hakan Ahmet Acar1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Servisi

Bezoar is a mass which is composed of several different substances, collected in the stomach. More than 50% of the cases ate trichobezoar. Regarding the relevant literature in this paper we discussed a rare trichobezoar case, which has filled the stomach and the first part of duodenum completely and caused partial gastric obstruction and multiple atypical ulcers.


Ergin Olcay, Turgay Erginel, Müjdat Özbek, Kerem Erksoy, Hakan Ahmet Acar. A CASE OF TRICHOBEZOAR EXTENDING TO DUODENUM. South Clin Ist Euras. 1993; 4(4): 410-412
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale