E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Hastanemiz Çocuk Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 11-14

Hastanemiz Çocuk Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri

Özlem Bostan, Sedat Öktem, Gülnur Tokuç, Fatma Narter, Engin Tutar, Nadir Girit, Kamil Esmer
Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Kliniği

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği’ne her hangi bir hastalık nedeniyle yatırılan 210 hasta malnütrisyon, anemi, anne sütü alım süresi, raşitizm ve aşılanma durumu açısından değerlendirildi. Vakaların yaşları medyan 10.5 ay ve E/K: 3/2 idi. Bu hastaların %44.8’inin sosyal güvencesi varken, %55.2’sinin yoktu. Hastalar Gomez sınıflamasına göre %14.3’ü hafif, %16.7’si orta, %3.8’i ağır malnütrisyonlu idi. Anne sütü alım süresi bir yaşın üzerindeki hastalarda medyan 6 aydı. Vakalarımızın %6.2’sinde raşitizm vardı. İki aydan büyük olan hastaların %61.5’inin aşısı tam, %29.6’sının eksik, %8.9’unun hiç aşısı yoktu. Hastaların %63.8’i anemik olup; %37.6’sının anemisi hafif, %18.6’sının orta, %7.6’sının ağır idi. Bölgemizdeki hastalarda anemi ve malnütrisyonun yüksek oranda olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Anemi, malnütrisyon, raşitizm

The Sociodemographic Features Of The Patients That Admitted To The Pediatric Clinics Of Our Hospital

Özlem Bostan, Sedat Öktem, Gülnur Tokuç, Fatma Narter, Engin Tutar, Nadir Girit, Kamil Esmer
Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Kliniği

Two hundred and ten patients who admitted to Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Clinics of Pediatrics, due to different kinds of diseases were evaluated for malnutrition, anemia, duration of breast-feeding, rickets and immunization status. The median age of the cases was 10.5 months with a male to female ratio of 3/2. 44.8% of those patients had social insurance and the remaining 55.2% had no social insurance. According to Gomez classification 14.3% had mild, 16.7% had moderate and 3.8% had severe malnutrition. The median duration for breast-feeding for the patients older than 12 months was 6 months. 6.2% of our cases had rickets. Among the patients who were older than 2 months, 61.5% had full immunization, 29.6% had incomplete immunization and 8.9% had no immunization. 63.8% of the patients were anemic; 37.6% had mild, 18.6% had moderate and 7.6% had severe anemia. It was found that anemia and malnutrition were prevalent in the patients in our region.

Keywords: Anemia, malnutrition, rickets

Özlem Bostan, Sedat Öktem, Gülnur Tokuç, Fatma Narter, Engin Tutar, Nadir Girit, Kamil Esmer. The Sociodemographic Features Of The Patients That Admitted To The Pediatric Clinics Of Our Hospital. South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 11-14

Sorumlu Yazar: Özlem Bostan
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale