E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bir Lomber Diskektomi Olgusunda Epidural Anestezi: Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 49-51

Bir Lomber Diskektomi Olgusunda Epidural Anestezi: Olgu Sunumu

Buket Kocaman1, Abdülkadir Oruç2, Ayşenur Boztepe2, İbrahim Büyükkömürcü2, Hüseyin Özkan2, Zuhal Arıkan2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Epidural anestezi bazı merkezlerde lomber disk cerrahisinde uygulanmaktadır. Rejyonel anestezinin genel avantajlarının yanı sıra, bu teknik beyin cerrahının hasta ile sözlü iletişim kurarak sinir basısının olduğu bölgeyi saptamasında yardımcıdır. Lomber disk cerrahisinde epidural anestezi uygulaması, iyi sonuçlar ve uzun süreli postoperatif analjezi sağlayan emniyetli ve yararlı bir yöntemdir. Biz lomber disk cerrahisi için epidural anestezi uygulanan bronşiyal astımı olan bir olguyu sunmaktayız. Lomber disk cerrahisinde epidural anestezi uygulamasını tartışmayı ve hatırlatmayı amaçlıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lomber diskektomi, epidural anestezi, bronşiyal astım

Epidural Anesthesia In A Case Of Lumbar Discectomy: Case Report

Buket Kocaman1, Abdülkadir Oruç2, Ayşenur Boztepe2, İbrahim Büyükkömürcü2, Hüseyin Özkan2, Zuhal Arıkan2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Epidural anesthesia is used for lumbar disc surgery in some institutions. Besides the general advantages of regional anesthesia, this technique allows the neurosurgeon to have verbal contact with the patient, which helps in precise localization of the nerve root compression. Epidural anesthesia is a safe and efficacious procedure for lumbar disc surgery, which also provides excellent and long lasting postoperative analgesia. We report a case of lumbar discectomy under epidural anesthesia in a patient with asthma bronchiale. We aimed to discuss and reconsider the use of epidural anesthesia in lumbar disc surgery.

Keywords: Lomber diskektomi, epidural anestezi, bronşiyal astım

Buket Kocaman, Abdülkadir Oruç, Ayşenur Boztepe, İbrahim Büyükkömürcü, Hüseyin Özkan, Zuhal Arıkan. Epidural Anesthesia In A Case Of Lumbar Discectomy: Case Report. South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 49-51

Sorumlu Yazar: Buket Kocaman
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale