E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Gluteal enjeksiyonlar düşündüğümüz kadar masum mu? Olgu sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 89-93

Gluteal enjeksiyonlar düşündüğümüz kadar masum mu? Olgu sunumu

Gaye Taylan Filinte1, Mithat Akan2, Deniz Filinte3, Mehmet Ersin Gönüllü1, Tayfun Aköz1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Kilis Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Kilis

Birçok hastalığın tedavisinde yararlandığımız gluteal enjeksiyonlar sadece tıp personelinin değil bu işlemde deneyim kazanmış yan komşumuzun da sıklıkla uyguladığı bir tedavi uygulama yöntemidir. Genelde ilk akla gelen komplikasyon olarak siyatik sinir hasarı düşünülse de, buzdağının görünen kısmı budur. Enjeksiyon yerinin intramusküler yerine hipodermal alanda kalması, özellikle tekrarlayan enjeksiyonlar sonrası, apseleşme ve ileri dönemde de ağrılı nekrozlara yol açmaktadır. Medikal tedavisi mümkün olmayan bu nekrotik alanların sıklıkla cerrahi olarak debride edilmesi düşünüldüğünden, çok daha büyük kraterlere yol açarak hastaları bir anda evre 3 bası yaralı hasta grubuna dönüştürmektedir. Sadece bu enjeksiyonların tekniği değil, enjeksiyonların yüzeyel uygulanımının yol açtığı ülser ve apselerin tedavisi de hafife alınmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon, gluteal bölge, steril apse

Gluteal injections: As harmless as we think? Case report

Gaye Taylan Filinte1, Mithat Akan2, Deniz Filinte3, Mehmet Ersin Gönüllü1, Tayfun Aköz1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul, Turkey
2Okmeydanı Training and Research Hospital, Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul, Turkey
3Kilis State Hospital, Department of Pathology, Kilis, Turkey

Gluteal injections are therapeutic procedures frequently performed in our own homes as well by medical staff. Though the most frequent complication is thought to be sciatic nerve damage, this is only a small portion of the possible complications. When the drug is applied to a hypodermal plane instead of intramuscularly, it can lead to abscess formation and later to painful necrosis. As medical therapy is ineffective in treating these
necrotic areas, they are surgically debrided, and as a result, evolve into deep craters, as seen with a grade 3 decubitus ulcer. Both of these injection techniques and the ulcer and abscesses caused by injections performed superficially should be seriously considered.

Keywords: Injection, gluteal region, sterile abscess

Gaye Taylan Filinte, Mithat Akan, Deniz Filinte, Mehmet Ersin Gönüllü, Tayfun Aköz. Gluteal injections: As harmless as we think? Case report. South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 89-93

Sorumlu Yazar: Gaye Taylan Filinte, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale