E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hipokalemik Periyodik Paralizi Olgusu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 233-234 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.74755

Hipokalemik Periyodik Paralizi Olgusu

Cemil Adaş1, Uygar Utku2, Besime Utku3, Hilal Adaş4
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kahramanmaraş
3Sütçü İmam Üniversitesi, Acil Tıp A.d. Kahramanmaraş
4Siyami Ersek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Hipokalemik periyodik paralizi kas güçsüzlüğü atakları ile seyreden ve tedavi edilmediği zaman ölümcül olabilen nadir bir hastalıktır. Otuz altı yaşındaki erkek hasta hastanemiz acil servisine bacaklarda kas güçsüzlüğü ile başvurdu. Dört ay önce benzer şikayeti olan hasta 16 saat içerisinde kendiliğinden iyileşmişti. Acil rutin kan testlerinde serum potasyum seviyesi belirgin düşük saptandı. Kliniği potasyum yerine koyma tedavisi ile kısa sürede tamamen düzeldi. Nadir görülen olgu; acil servise ani gelişen kas güçsüzlüğü ile gelen hastalarda akılda bulundurulması amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, hipokalemi; periodik paralizi.

Hypokalemic Periodic Paralysis Case

Cemil Adaş1, Uygar Utku2, Besime Utku3, Hilal Adaş4
1Haydarpasa Numune Training And Resarch Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, İstanbul
2Necip Fazıl City Hospital, Neurology Clinic, Kahramanmaraş, Turkey
3Sütçü İmam University, Department Of Emergency Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
4Siyami Ersek Training And Resarch Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, İstanbul, Turkey

Hypokalemic periodic paralysis is a rare disease characterized by episodes of muscle weakness and can be fatal when left untreated. A 36-year-old male was admitted to our emergency service of the hospital with common muscle weakness in his legs. He had the same complaint four months prior and normalized in 16 hours without any intervention. The serum potassium level of the patient was significantly low. In the clinic, it is important for patients to receive potassium replacement therapy as soon as possible for resolution of symptoms. This rarely seen case is presented to make physicians aware of incoming patients to the emergency department with sudden muscle weakness.

Keywords: Emergency service, hypokalemia; periodic paralysis.

Cemil Adaş, Uygar Utku, Besime Utku, Hilal Adaş. Hypokalemic Periodic Paralysis Case. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 233-234

Sorumlu Yazar: Cemil Adaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale