E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Nadir Bir Radikülopati Nedeni; Lomber Zigapofizyal Eklem Sinoviyal Kisti [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 230-232 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.48030

Nadir Bir Radikülopati Nedeni; Lomber Zigapofizyal Eklem Sinoviyal Kisti

Aylin Sarı1, Osman Sümengen2
1Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Sinoviyal kistler genellikle tendon kılıfı ve periartiküler yapılarda yerleşim gösterirler. Spinal kanalda sinoviyal kistler nadiren gözlenir ve bunlar sinoviyal kılıfın kistik genişlemeleridir. Servikal ve torakal bölgelerde de görülmekle birlikte en sık görüldükleri yer lomber bölgedir. Bu yazıda lomber zigapofizyal eklem sinoviyal kisti nedeni ile radikülopati yakınmaları bulunan, fizik tedavi ve faset eklem enjeksiyonu ile yakınmaları tamamen düzelen bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon, fizik tedavi; lomber sinoviyal kist; radikülopati.

A Rare Cause of Radiculopathy; Lumbar Zygoapophyseal Joint Synovial Cyst

Aylin Sarı1, Osman Sümengen2
1Erenkoy Physical Therapy And Rehabilitation Hospital, Physical Therapy And Rehabilitation Clinic, Istanbul
2Erenkoy Physical Therapy And Rehabilitation Hospital, Radiology Clinic, Istanbul

Synovial cysts usually exist within tendon sheath placement and periarticular structures. Synovial cysts are rarely observed in the spinal canal and they are the cystic expansions of the synovial sheath. Although they can be seen in cervical and thoracic regions, the most frequently reported region is the lumbar region. In this article, a case of zygoapophyseal joint synovial cyst due to symptoms of lumbar radiculopathy and her symptoms completely resolved with physical therapy and facet joint injection is presented.

Keywords: Injection, physical therapy; lumbar synovial cyst; radiculopathy.

Aylin Sarı, Osman Sümengen. A Rare Cause of Radiculopathy; Lumbar Zygoapophyseal Joint Synovial Cyst. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 230-232

Sorumlu Yazar: Aylin Sarı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale