E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Prepisyumda Kene: Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 248-450 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.42243

Prepisyumda Kene: Olgu Sunumu

Mustafa Yücel Boz1, Oktay Akça2, Ahmet Selimoğlu2, Kadir Demir2, Mustafa Bilal Hamarat2, Mehmet Kutlu Demirkol2
1Kars Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kars
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA), viral hemorajik ateş sendromları arasında yer alan zoonoz karakterli bir enfeksiyondur. Hayvanlarda insanlara nazaran daha yaygın olmakla birlikte sporadik olgular veya salgınlar halinde insanlarda da görülebilmektedir. Tanı virüsün üretilmesi, virüse karşı oluşan antikorların saptanması ya da moleküler yöntemlerle konulur. Bu makalede prepisyumda kene saptanan, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesi ile sünnet uygulanan olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Keneler, Kırım-Kongo hemorajik ateşi; sünnet.

Tick on Prepuce: Case Report

Mustafa Yücel Boz1, Oktay Akça2, Ahmet Selimoğlu2, Kadir Demir2, Mustafa Bilal Hamarat2, Mehmet Kutlu Demirkol2
1Kars State Hospital, Department Of Urology, Kars
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Department Of Urology,istanbul

Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is an infection with zoonosis character that comes from viral hemorrhagic fever syndromes. In spite of being observed more frequently among animals, it could be detected among human beings in sporadic cases or as epidemics as well. The diagnosis is determined by generating the virus, detecting antibodies against the virus, or molecular methods. In this paper, a case is presented where a tick was detected on the prepuce and circumcision was performed on suspicion of CCHF.

Keywords: Ticks, Crimean-Congo hemorrhagic fever; circumcision.

Mustafa Yücel Boz, Oktay Akça, Ahmet Selimoğlu, Kadir Demir, Mustafa Bilal Hamarat, Mehmet Kutlu Demirkol. Tick on Prepuce: Case Report. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 248-450

Sorumlu Yazar: Mustafa Yücel Boz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale