E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Renal onkositom: Olgu sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 99-102

Renal onkositom: Olgu sunumu

Abdulmuttalip Simsek1, Levent Özcan1, Emre Can Polat1, Ömer Kurt1, Mustafa Devran Aybar2, Yusuf Özlem İlbey1, Emin Özbek1
1Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul

Renal onkositom, benign bir böbrek tümörü olup genellikle cerrahi sonrası patolojik inceleme ile tanı konur. Ayırt edici klinik ve radyolojik özellikleri olmadığından onkositomlar malign kitle gibi değerlendirilirler. Bu olgu sunumunda, kliniğimizde böbrek kitleleri nedeniyle renal hücreli karsinom ön tanısıyla ameliyat edilen, patoloji raporları onkositom olarak rapor edilen iki olguyu literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, onkositoma, renal tümör

Renal oncocytoma: Case report

Abdulmuttalip Simsek1, Levent Özcan1, Emre Can Polat1, Ömer Kurt1, Mustafa Devran Aybar2, Yusuf Özlem İlbey1, Emin Özbek1
1Vakıf Gureba Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey

Renal oncocytoma is a benign renal tumor, generally diagnosed with postoperatively pathologic examination. According to clinical and radiological differential diagnostic problems oncocytomas usually treated like renal masses. In our case presentation; 2 cases who underwent surgery pre-diagnosis (preliminary diagnosis) of renal masses and whose pathological results were oncocytomas discussed according to current literatures.

Keywords: Kidney, oncocytoma, renal cell carcinoma

Abdulmuttalip Simsek, Levent Özcan, Emre Can Polat, Ömer Kurt, Mustafa Devran Aybar, Yusuf Özlem İlbey, Emin Özbek. Renal oncocytoma: Case report. South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 99-102

Sorumlu Yazar: Abdulmuttalip Simsek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale