E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 34 (2)
Cilt: 34  Sayı: 2 - 2023
1.
Front Matter 2023-2
Front Matter 2023-2

Sayfalar I - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Kategori 1 Sezaryende Hızlı Seri Spinal Anestezi Uygulaması: Hızlı, Etkin ve Güvenilir mi?
Rapid Sequence Spinal Anesthesia for Category 1 Cesarean Section: Is it Fast, Effective, and Reliable?
Kübra Taşkın, Cansu Ofluoglu, Hulya Yilmaz Ak, İrem Durmuş, Merve Bulun Yediyıldız, Kemal Saracoglu, Banu Cevik
doi: 10.14744/scie.2023.66674  Sayfalar 103 - 107

3.
Açı kapanması glokomunda takip sonuçları ve literatür incelemesi
Follow-Up Results and Literature Review in Angle Closure Glaucoma
Gizem Doğan Gökçe, Raziye Dönmez Gün, Anıl Ağaçkesen, Burcu Yelmi, Murat Oklar, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2021.03371  Sayfalar 108 - 111

4.
Hiperbarik oksijen tedavisi gören hastalarda bilgilendirilmiş onam hakkında kesitsel çalışma
Cross-sectional Study about Informed Consent for Patients Undergoing Hyperbaric Oxygen Treatment
Selin Gamze Sümen, Esin Akgul Kalkan, Özgür Özerdoğan
doi: 10.14744/scie.2023.50465  Sayfalar 112 - 120

5.
Hipertiroidi Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Tiroid Kanseri İnsidansı: 10 Yıllık Deneyimimiz
Incidence of Thyroid Cancer in Patients Operated for Hyperthyroidism: Our 10-year Experience
Yasin Tosun, Gizem Akcakoca, Cemal Hacıalioğlu, Ömer Faruk İnanç, Hasan Fehmi Küçük
doi: 10.14744/scie.2023.66563  Sayfalar 121 - 124

6.
Prone Pozisyonda Göz İçi Basınç Değişiklikleri ve Etkileyen Faktörler
Intraocular Pressure Changes in Prone Position and Affecting Factors
Merve Aslı Yiğit, Kutlu Hakan Erkal, Ezgi Hatip Ünlü, Melike Kuvvet Bilen, Banu Çevik
doi: 10.14744/scie.2022.50480  Sayfalar 125 - 130

7.
Akut Pankreatitte Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksinin Tanısal Değeri
Diagnostic Value of Systemic Immune-inflammation Index in Patients with Acute Pancreatitis
Ertuğrul Altuğ, Adem Çakır, Hüseyin Kılavuz, Kemal Şener, Gökhan Eyüpoğlu, Ramazan Güven
doi: 10.14744/scie.2023.70893  Sayfalar 131 - 137

8.
Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir Disoproksil Fumarat ve Entekavir Tedavilerinin Renal Yan etkilerinin Karşılaştırılması; Beş Yıllık Analiz Sonuçları
Comparison of Renal Side Effects of Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir Treatments in Patients with Chronic Hepatitis B Infection; The Results of Five-Year-follow-up
Burak Sarıkaya, Riza Aytaç Çetinkaya, Ercan Yenilmez, Ersin Tural, Sinem Akkaya Işık, Semiha Çelik Ekinci, Levent Görenek
doi: 10.14744/scie.2022.48802  Sayfalar 138 - 144

9.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarında influenza ve pnömokok aşıları için aşılanma oranlarının tespit edilmesi ve aşılanmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Determination of Vaccination Rates for Influenza and Pneumococcal Vaccines in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Factors Affecting Vaccination
Hasibe Çiğdem Erten, Ülkü Aka Aktürk, Özlem Soğukpınar, Makbule Özlem Akbay, Dilek Ernam
doi: 10.14744/scie.2023.67699  Sayfalar 145 - 151

10.
Üroloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde COVID-19 Pnömoni İnsidansı
Incidence of COVID-19 Pneumonia on Abdominal Computed Tomography Images of Patients Applied to the Urology Outpatient Clinic
Mehmet Serkan Özkent, Burak Yılmaz, Mustafa Bilal Hamarat, Esma Eroğlu, Bekir Turgut
doi: 10.14744/scie.2022.67209  Sayfalar 152 - 157

11.
Acil Servise Delici Kesici Alet Yaralanması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi: 2-Yıllık Retrospektif Analiz
Evaluation of Cases with Stab Wounds Presented to the Emergency Department: A 2-Year Retrospective Analysis
Melis Akçınar, Hüseyin Ergenç, Tuba Betul Umıt, Adem Az, Onur Kaplan, Özgür Söğüt
doi: 10.14744/scie.2023.58855  Sayfalar 158 - 164

12.
AksillaTutulumu Olan Meme Kanseri Hastalarında Neoadjuvant Kemoterapi Sonrası Aksillaya Yaklaşımımız
Our Axilla Approach Following Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer Patients with Axillary Involvement
Muhammet Fikri Kündeş
doi: 10.14744/scie.2021.57625  Sayfalar 165 - 169

13.
Prematüre Doğan Çocukların 1. ve 5. Yaşlarındaki Refraksiyon Durumları
Refractive Status of Premature Babies with or without Retinopathy of Prematurity at the Age of 1–5
Kezban Bulut, Ayse Yesim Oral, Muhammed Nurullah Bulut, Ümit Çallı, Aysu Arsan
doi: 10.14744/scie.2022.98705  Sayfalar 170 - 175

14.
Karın Ağrısının Şiddetini Belirlemede Hemogram Parametrelerinin Rolü
Overview of the Role of Hemogram Parameters in Determining the Severity of Abdominal Pain
Derya Öztürk, Mustafa Calik, Burak Demirci, Ertuğrul Altınbilek, Abuzer Coşkun, Emine Ayça Şahin
doi: 10.14744/scie.2023.07742  Sayfalar 176 - 182

15.
Mid-trimester servikal uzunluk ile erken doğum ve maternal özellikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
The Relationship between Mid-trimester Cervical Length and Pre-term Delivery and Maternal Characteristics
Pınar Yıldız, Rukiye Açış, Esra Keles, Gazi Yıldız, Emre Mat, Kazibe Koyuncu, Rezzan Berna Baki, Özgür Kartal, Alev Esercan, Pınar Birol, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2022.38233  Sayfalar 183 - 188

LookUs & Online Makale