E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Akut Kolonik Obstrüksiyonda Stent Uygulaması Sonrasında Laparoskopik Sigmoid Rezeksiyon: Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 254-256 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.99422

Akut Kolonik Obstrüksiyonda Stent Uygulaması Sonrasında Laparoskopik Sigmoid Rezeksiyon: Olgu Sunumu

Tuba Atak, Yusuf Erkan Kılıç, Kadri Güler, Barış Bayraktar, Kıvılcım Orhun
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Genel Cerrahi A.b.d.,istanbul

Akut mekanik kolon obstrüksiyonları kolorektal acil hastalıkların yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Akut sol kolon obstrüksiyonları sıklıkla malignite nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Cerrahi tedavide birçok seçenek mevcut olup yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Geçici veya kalıcı stoma ile sonuçlanarak hastaların hayat kalitesinde anlamlı ölçüde düşüşe neden olmaktadır. Bu yazıda, akut kolonik obstrüksiyon tespit edilen ve stent uygulamasından sonra elektif laparoskopik sigmoid rezeksiyon uygulanan bir olgu sunulmaktadır. Kolon kaynaklı tümör nedeniyle oluşan obstrüksiyonlarda stent uygulanması ilk dekompresyonu sağlayıp stomadan kaçınmayı sağlamakta ve acil operasyonu mekanik bağırsak hazırlığı sonrasında planlı ve güvenli cerrahiye çevirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolonik obstrüksiyon, laparoskopik rezeksiyon; stent.

Laparoscopic Sigmoid Resection After Placement of Stent for Acute Colonic Obstruction: Report of a Case

Tuba Atak, Yusuf Erkan Kılıç, Kadri Güler, Barış Bayraktar, Kıvılcım Orhun
Istanbul Medeniyet University, Department Of General Surgery,ıstanbul

Acute mechanic colon obstructions account for approximately 30% of emergent colorectal diseases. Acute left colon obstructions are frequently occurring due to malignity. There are many options in surgical treatment that are associated with high morbidity and mortality. It causes a considerable decrease in the quality of life of patients by resulting in temporary or permanent stoma. In this article, we present a case where acute colonic obstruction was determined and elective laparoscopic sigmoid resection was applied after stent application. Stent application in obstructions that occur due to the colonic tumor provides initial decompression and reversal of emergency operation to planned and safe surgery after mechanic bowel preparation.

Keywords: Colonic obstruction, laparoscopic resection; stent.

Tuba Atak, Yusuf Erkan Kılıç, Kadri Güler, Barış Bayraktar, Kıvılcım Orhun. Laparoscopic Sigmoid Resection After Placement of Stent for Acute Colonic Obstruction: Report of a Case. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 254-256

Sorumlu Yazar: Tuba Atak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale