E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Primer Dalak Kist Hidatiği; İki Farklı Olgu, İki Farklı Klinik [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 235-238 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.78736

Primer Dalak Kist Hidatiği; İki Farklı Olgu, İki Farklı Klinik

Mustafa Özsoy1, İsmail Özsan2, Bahadır Celep1, Yüksel Arıkan1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, Afyon / Türkiye
2İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir / Türkiye

Ekinokokkozis, diğer adı ile kist hidatik hastalığının etkeni Ekinokokus granülosus’dur. Tanı ve tedavisindeki ilerlemelere rağmen hastalık halen Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa, Güney Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi endemik ülkelerde ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Hastalık en sık karaciğeri ve akciğeri etkilemekle birlikte dalak üçüncü sıklıkta etkilenen organdır. Dalak tutulumu genellikle karaciğer ve akciğer tutulumu ile birliktelik göstermektedir. Dalağın primer izole tutulumu oldukça nadir görülür. Hastalar genellikle semptomsuzdur. Farklı nedenlerle yapılan incelemeler esnasında rastlantısal olarak tanı koyulur. Bu makalede oldukça nadir rastlanan izole dalak kist hidatikli iki olguyu ve normalden farklı klinik presentasyonlarını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokus granülosus, izole dalak kist hidatiği; splenektomi.

Primary Splenic Hydatid Cyst; Two Different Cases - Two Different Clinic Presentations

Mustafa Özsoy1, İsmail Özsan2, Bahadır Celep1, Yüksel Arıkan1
1Department Of Surgery, Afyon Kocatepe University, Afyon / Turkiye
2Department Of Surgery, Izmir University, Izmir/ Turkiye

Echinococcosis, also known as hydatid disease, is caused by Echinoccus granulosus. Despite advances in diagnosis and treatment, hydatid disease leads to serious health problems in the endemic countries such as Central and Eastern Europe, South America, Australia, New Zealand and South Africa, including Turkey. The most common affected organs with hydatid disease are the liver, then lung, with the spleen being the third most frequently affected organ. Splenic involvement is usually seen with liver and lung diseases. Primary isolated involvement of the spleen is a rare occurrence. These patients are typically asymptomatic. Generally, diagnosis is made incidentally during investigations for various reasons. In this article, we aimed to present two cases that have isolated splenic hydatid cysts and their unusual clinical presentations.

Keywords: Echinoccus granulosus, isolated hydatid cyst of the spleen; splenectomy.

Mustafa Özsoy, İsmail Özsan, Bahadır Celep, Yüksel Arıkan. Primary Splenic Hydatid Cyst; Two Different Cases - Two Different Clinic Presentations. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 235-238

Sorumlu Yazar: Mustafa Özsoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale