E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Kaposi sarkomlu olgunun radyoterapi sonrası değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 94-98

Kaposi sarkomlu olgunun radyoterapi sonrası değerlendirilmesi

Şule Karabulut Gül1, Ahmet Fatih Oruç1, Mehmet Koç1, Alpaslan Mayadağlı2, Berrin Yavuz1, Özlem Alkan1
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

Radyoterapi cilt kanserlerinin tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Kaposi sarkomu (KS) ilk olarak 1872’de dermatolog Moritz Kaposi tarafından tanımlanmıştır. KS lezyonları radyoduyarlı olup, radyoterapi ağrı, kanama ve ödemin palyasyonunda etkili ve tolere edilebilir bir tedavi yöntemidir. Literatüre baktığımızda gövde ve ekstremite yerleşimli kutanöz lezyonlarda tek fraksiyon 800 cGy radyoterapi ile tam yanıt gözlenen seriler elde edilmiştir. Radyoterapi uygularken düzensiz dokularda homojen doz dağılımı elde etmek amacıyla bolus materyali kullanılmaktadır. Su, doku eşdeğeri olması, kolay bulunabilirliği ve uygulama rahatlığı nedeniyle tercih edilmektedir. Çalışmamızda bilateral alt ekstremitede diz altından ayağa kadar yaygın semptomatik cilt lezyonları olan KS tanılı olguda, su bolusu kullanarak uyguladığımız radyoterapi deneyimini ve tedavi sonucunu değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Kaposi sarkomu, radyoterapi, su bolusu

Evaluation of a Kaposi's sarkoma case after radiotherapy

Şule Karabulut Gül1, Ahmet Fatih Oruç1, Mehmet Koç1, Alpaslan Mayadağlı2, Berrin Yavuz1, Özlem Alkan1
1Selcuk University Meram Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Konya, Turkey
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey

Radiotherapy plays an important role in the treatment of skin cancers. In 1872, dermatologist Moritz Kaposi first described Kaposi’s sarcoma (KS). KS lesions are radiosensitive. Radiotherapy is an effective and tolerable treatment for pain, bleeding and edema palliation. A review of the literature revealed that a single fraction radiotherapy 800 cGy to cutaneous lesions located in the trunk and extremities resulted in a series of complete response. While using radiotherapy, in order to obtain a homogeneous dose in irregular distribution of tissues, a bolus material is used. Water is preferred because of its equivalence to tissue, availability and ease of application. In our study, we reviewed the experience with radiotherapy by using water bolus and the outcome of the treatment in a patient diagnosed with KS who had symptomatic skin lesions on the bilateral lower extremities starting under the knee and extending to the foot.

Keywords: Kaposi’s sarkoma, radiotherapy, water bolus

Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Mehmet Koç, Alpaslan Mayadağlı, Berrin Yavuz, Özlem Alkan. Evaluation of a Kaposi's sarkoma case after radiotherapy. South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 94-98

Sorumlu Yazar: Şule Karabulut Gül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale