E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Eğitim Seviyesi Düşük Kadınların Meme Kanseri Bilgi Düzeyi ve Risk Hesaplaması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 181-186 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.07269

Eğitim Seviyesi Düşük Kadınların Meme Kanseri Bilgi Düzeyi ve Risk Hesaplaması

Oğuzhan Dinçel1, Fatih Başak2, Bahattin Pektaş1, Erdem Kınacı3
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adıyaman
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Otuz beş yaş ve üstü eğitim seviyesi düşük kadınların meme kanseri hakkında bilgilerini ölçmek, risk faktörlerini ortaya koymak ve risk hesaplaması yaparak kadınları bilgilendirmek.
YÖNTEMLER: Sağlık Bakanlığı meme kanseri risk değerlendirme formu ve Gail modeli ile olguların risk oranları tespit edildi. Ayrıca kadınların meme muayenesi ve tarama hakkındaki bilgileri de kaydedildi.
BULGULAR: Olguların Gail modeliyle yapılan hesaplamasında yüksek risk saptanmadı. Sağlık Bakanlığı’nın risk değerlendirme formuna göre sadece iki olguda orta risk bulundu. Düzenli olarak doktora giden ve muayene olan kadınların sayısı %60’ın altındaydı. Kadınların kendi kendine muayene yapanların oranı %67 idi. Meme kanserinin en sık görüldüğünü bilenler %81 oranında olup bilgilerin çoğunluğu televizyondaki sağlık programlarındandır.
SONUÇ: Meme rahatsızlığı ile başvuran hastaların riskleri ortaya konularak hesaplama yapmanın ve aynı zamanda bilgilendirmenin yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gail modeli, meme kanseri; risk faktörleri.

Breast Cancer Risk Assessment and Level of Knowledge in Women With Low Levels of Education

Oğuzhan Dinçel1, Fatih Başak2, Bahattin Pektaş1, Erdem Kınacı3
1Department Of General Surgery, Adıyaman Unıversity Medical Faculty, Adıyaman, Turkey
2Department Of General Surgery, Ümraniye Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of General Surgery, İstanbul Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to assess breast cancer risk and level of knowledge in women over the age of 35 and with a low level education.
METHODS: Risk ratios of patients were determined by the breast cancer risk assessment form of The Turkish Ministry of Health and the Gail model. We also recorded information about women’s knowledge of breast examination and screening.
RESULTS: There were no high-risk patients with Gail model. Only two cases were found at moderate risk according to the Ministry of Health’s risk assessment form. The number of women who were seeing their doctor on a regular basis was 60 (60%). The number of women who perform self-examination was 67 (67%). The number of women who know “breast cancer is the most common” was 81% and the source of this knowledge was television health programs.
CONCLUSION: Breast cancer risk determination has to be performed for patients who admit with breast complaints, and at the same time, having the information available is useful.

Keywords: Gail model, breast cancer; risk factors.

Oğuzhan Dinçel, Fatih Başak, Bahattin Pektaş, Erdem Kınacı. Breast Cancer Risk Assessment and Level of Knowledge in Women With Low Levels of Education. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 181-186

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Dinçel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale