E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Diyabetik retinopati tedavisinde güncellemeler [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Baskıdaki Makaleler: SCIE-69772 | DOI: 10.14744/scie.2020.69772

Diyabetik retinopati tedavisinde güncellemeler

Lokman Balyen
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Anahtar Kelimeler: diyabetik retinopati, yeni tanı yöntemi, yeni tedavi yöntemi

Updates on the management of diabetic retinopathy

Lokman Balyen
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, University of Kafkas, Kars, Turkey

Keywords: diabetic retinopathy, new diagnostic method, novel therapeutic modalitySorumlu Yazar: Lokman Balyen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale