E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science GEBELERDE VE YENİDOĞAN BEBEKLERİNDE GRUP B STREPTOKOK (ST. AGALACTİAE) SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1998; 9(1): 683-686

GEBELERDE VE YENİDOĞAN BEBEKLERİNDE GRUP B STREPTOKOK (ST. AGALACTİAE) SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

Mustafa Karadeniz1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Recep Öztürk1, Gülnur Tokuç1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul

Bu çalışma, üçüncü trimesterdaki gebe kadınlarda GBS'nin vaginal taşınma oranını saptamak ve bunların yeni doğanlarına GBS'nin vertikal geçişini incelemek amacı ile planlandı, l Temmuz - 3 l Ağustos 1996 tarihleri arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeynep Kamil Hastanesi'ne doğum için başvuran 200 gebe kadın ile bunların yeni doğanları bu çalışmaya dahil edildi. Doğum Öncesi bakteriolojik inceleme için annelerden servixten ve vagina duvarından sürümü Örnekleri ve yeni doğanlarından hemen doğumdan sonra dış kulak yolu ve ciltten kültürler alındı. Kültür Örnekleri, 15 mikrogram/ml nalidixic asit, 8 mikrogram/ml gentamicin içeren Todd-Hewitt buyyonuna konarak gecikmeden hemen laboratuvara gönderildi. 37 °C de bir gece bekletildikten sonra koyun kanlı ağara pasaja alınıp %5 CO2'li ortamda tekrar bir gece enkübe edildi. Üreme sonunda başta beta hemoliz yapan bakteriler olmak üzere streptokoklar ayırıma tabi tutuldu- Ayrım için, CAMP-testi. hippimi! hidrolizi testi yapılıp Streptococcus agalactiae olarak tanımlanan bakterilerin lateks agglutinasyon metodu ile de GBS oldukları doğrulandı. Sonuç olarak, GBS, 200 gebe kadının 16'sında (% 8) ve 200 yeni doğanın 10'unda ( % 5) pozitif bulundu. Vertikal geçiş oranı % 62.5 olarak saptandı. Doğumdan sonraki bir ay boyunca hiçbir GBS enfeksiyonu gelişmedi.

Anahtar Kelimeler: GRUP B STREPTOKOK, VAJİNAL ENFEKSİYONLAR, SEPSİS

DETERMINATION OF INCIDENCE OF GROUP B STREPTOCOCCUS (GBS) IN PREGNANTS AND THEIR NEWBORNS

Mustafa Karadeniz1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Recep Öztürk1, Gülnur Tokuç1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul

In this study, we aimed to determine both GBS vaginal carriage rate among pregnant women in third trimenon and vertical transmission of GBS following vaginal delivery to their infants. Between July t and August 31,1996, two hundred pregnant women admitted to Kartal Education and Research Hospital and Zeynep Kamil Hospital, and their vaginally delivered newborns were included in this study. Swab specimens for bacteriologic examination obtained from cervix and vaginal wall. External ear canal and skin swabs of infants were collected immediately after the delivery. The specimens were sent to laboratory in Todd-Hewitt broth containing 15 microgram/ml nalidixic acid 8 microgram/ml gentamicin without delay. They were incubated overnight at 37 °C. After 24 hours subcultures were performed onto sheep blood agar. Beta hemolytic colonies resembling streptococci were further identified by CAMP-test, hippurate hydrolysis and latex agglutination test. GBS were positive in 16 (8 %) out of 200 pregnants and in 10 (5 %) newborns out of 200. Vertical transmission rate was 62.5 %. No GBS infection developed up to one month of delivery.

Keywords: GBS, VAGINAL INFECTIONS, SEPSIS

Mustafa Karadeniz, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Recep Öztürk, Gülnur Tokuç, Ahmet Özgüner. DETERMINATION OF INCIDENCE OF GROUP B STREPTOCOCCUS (GBS) IN PREGNANTS AND THEIR NEWBORNS. South Clin Ist Euras. 1998; 9(1): 683-686
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale